Privacy Policy

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A MEETYOOUAPPLIKÁCIÓHOZÉS A MEETYOOU HONLAPHOZ

 

Hatály: 2018. június 25.

 

 

A MeetyoouApplikáció és Honlap fejlesztője és üzemeltetője, az ADPELA Kft.(Cg. 13-09-184443; székhely:2112 Veresegyház, Eresztvény utca 29.; a továbbiakban: Szolgáltató) az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat a MeetyoouApplikációban, a Meetyoou Honlapon (www.meetyoou.hu)történő adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban.

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nagy kezdőbetűvel szereplő szavak és fogalmak a Meetyoou Applikációra és Honlapravonatkozó Általános Felhasználási Feltételekben (a továbbiakban: ÁFF) meghatározott fogalmakkal azonosak.

 

A jelen Adatkezelési tájékoztatót a Szolgáltató bármikor, egyoldalúan módosíthatja. A jelen adatkezelési tájékoztató a Honlapon kerül közzétételre és elérhető a Meetyoou Applikációban is. A jelen Adatkezelési Tájékoztató a közzétételével lép hatályba.

 

 1. Milyen személyes adataidat, meddig kezeljük a Meetyoou Applikációban és Honlapon, mire használjuk őket, és milyen felhatalmazás alapján?

 

Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:

 

 1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);
 2. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)
 3. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)
 4. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek)
 5. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulás nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából (a továbbiakban: Elkertv.)

 

Az adatkezelés jogalapját az alábbiakban adatkategóriánként és adatkezelési célonként külön-külön meghatározzuk a fenti felsorolásra való utalással.

1.1.   A Meetyoou Applikációbanáltalánosságban kezelt adatok esetén

 

1.1.1.      Meetyooufiókkal, Meetyoouprofillal és a Meetyoouregisztrációval kapcsolatos adatkezelés esetén

 

A B C D E F
Érintett Adat kategória Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Meetyoou Applikációban regisztrált Felhasználó név* érintettől származó a) Szerződés létrehozatala

b) Szerződés teljesítése

c) Igény- és jogérvényesítés

d) Azonosítás

e) Kapcsolattartás

D/a)-b) és d)-e) célok esetében: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: Szerződés teljesítése és Elkertv. 13/A. §-a

 

D/c) cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

 

Szerződés (regisztráció) megszűnésétől számított 5 év
becenév* érintettől származó a) Szerződés létrehozatala

b) Szerződés teljesítése

c) Azonosítás

d) Kapcsolattartás

D/a)-d) célok esetében: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: Szerződés teljesítése és Elkertv. 13/A. §-a

 

 

Szerződés (regisztráció) megszűnésétől számított 5 év
felhasználónév* érintettől származó a) Szerződés létrehozatala

b) Szerződés teljesítése

c) Igény- és jogérvényesítés

d) Azonosítás

e) Kapcsolattartás

D/a)-b) és d)-e) célok esetében: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: Szerződés teljesítése és Elkertv. 13/A. §-a

 

D/c) cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

Szerződés (regisztráció) megszűnésétől számított 5 év
e-mail cím* érintettől származó a) Szerződés létrehozatala

b) Szerződés teljesítése

c) Igény- és jogérvényesítés

d) Azonosítás

e) Kapcsolattartás

D/a)-b) és d)-e) célok esetében: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: Szerződés teljesítése és Elkertv. 13/A. §-a

 

D/c) cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

Szerződés (regisztráció) megszűnésétől számított 5 év
telefonszám* érintettől származó a)    Szerződés létrehozatala

b)    Szerződés teljesítése

c)    Igény- és jogérvényesítés

d)    Azonosítás

e)    Kapcsolattartás

D/a)-b) és d)-e) célok esetében: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: Szerződés teljesítése és Elkertv. 13/A. §-a

 

D/c) cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

Szerződés (regisztráció) megszűnésétől számított 5 év
születési idő* érintettől származó a)     Szerződés létrehozatala

b)    Szerződés teljesítése

c)     Igény- és jogérvényesítés

d)    Azonosítás

e)     Kapcsolattartás

f)     Életkor ellenőrzése

D/a)-b) és d)-e) célok esetében: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: Szerződés teljesítése és Elkertv. 13/A. §-a

 

D/c) és f) cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

Szerződés (regisztráció) megszűnésétől számított 5 év
nem (férfi/nő)* érintettől származó a) Szerződés teljesítése

b) Szolgáltatások igénybe vétele

D/a)-b) célok esetében: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: Szerződés teljesítése Szerződés (regisztráció) megszűnésétől számított 5 év
jelszó* érintettől származó a)  Azonosítás GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: Szerződés teljesítése Szerződés (regisztráció) megszűnésétől számított 5 év
számlázási név érintettől származó a) Szerződés teljesítése

b) Díjak számlázása

c) Igény- és jogérvényesítés

d) Azonosítás

e) Kapcsolattartás

a)  Adó-, TB és egyéb jogi bejelentési, bevallási, nyilvántartási és egyéb kötelezettségek teljesítése

D/a)-b) és d)-e) célok esetében: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: Szerződés teljesítése és Elkertv. 13/A. §-a

 

D/c) cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

 

D/f) cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: Jogi kötelezettség teljesítése

Szerződés (regisztráció) megszűnésétől számított 8 év
számlázási cím érintettől származó a)  Szerződés teljesítése

f)  Díjak számlázása

g) Igény- és jogérvényesítés

h) Azonosítás

i)  Kapcsolattartás

b)  Adó-, TB és egyéb jogi bejelentési, bevallási, nyilvántartási és egyéb kötelezettségek teljesítése

D/a)-b) és d)-e) célok esetében: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: Szerződés teljesítése és Elkertv. 13/A. §-a

 

D/c) cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

 

D/f) cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: Jogi kötelezettség teljesítése

Szerződés (regisztráció) megszűnésétől számított 8 év
EU-s adószám (egyéni vállalkozó esetén) érintettől származó a) Szerződés teljesítése

b)             Díjak számlázása

c) Igény- és jogérvényesítés

d) Adó-, TB és egyéb jogi bejelentési, bevallási, nyilvántartási és egyéb kötelezettségek teljesítése

D/a)-b) célok esetében: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: Szerződés teljesítése és Elkertv. 13/A. §-a

 

D/c) cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

 

D/d) cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: Jogi kötelezettség teljesítése

Szerződés (regisztráció) megszűnésétől számított 8 év
Videofelvétel érintettől származó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Szerződés (regisztráció) megszűnésekor
Facebook fiók bejelentkezési adatok érintettől származó a) Szerződés létrehozatala

b) Szerződés teljesítése

c) Igény- és jogérvényesítés

d) Azonosítás

e) Kapcsolattartás

D/a)-b) és d)-e) célok esetében: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: Szerződés teljesítése és Elkertv. 13/A. §-a

 

D/c) cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

Szerződés (regisztráció) megszűnésétől számított 5 év
Google fiók bejelentkezési adatok érintettől származó a) Szerződés létrehozatala

b) Szerződés teljesítése

c) Igény- és jogérvényesítés

d) Azonosítás

e) Kapcsolattartás

D/a)-b) és d)-e) célok esetében: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: Szerződés teljesítése és Elkertv. 13/A. §-a

 

D/c) cél esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek

Szerződés (regisztráció) megszűnésétől számított 5 év
Életkor Automatikusan generált adat a születési dátumból Életkor ellenőrzése GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek Szerződés (regisztráció) megszűnésétől számított 5 év

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a Meetyooufiók regisztráció és a Meetyoou Applikációhasználata nem lehetséges, ezen adatok megadása a szerződéskötés előfeltétele.

 

Az adatkezelő a Szolgáltató.

 

Jogos érdek bemutatása: A fent megjelölt egyes adataidat Meetyooufiókod és regisztrációd általad történő törlésétől számított fent meghatározott ideig még kezeljük azért, mert ez az időszak szükséges az ezzel kapcsolatos igény- és jogérvényesítéshez. Ezen elszámolási és csalás megelőzési és kivizsgálási, valamit igény- és jogérvényesítési célú adatkezelés nem érinti az egyéb személyhez fűződő és más alapvető jogaid gyakorlását, viszont a mi és együttműködő szerződéses partnereink jogszabályon alapuló csalás megelőzési kötelezettségei és igényérvényesítése miatt szükséges.

 

A Felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Szolgáltatónakaz ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében, ebben az esetben a Szolgáltató a tiltakozással érintett adatait akkor nem kezeli tovább, ha nincs olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az érintett jogaival, érdekeivel szemben, vagy ha az adat nem szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

1.1.2.      A Meetyoou Applikációáltalános használatával kapcsolatos adatkezelés esetén

 

A B C D E F
Érintett Adat kategória Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Regisztrált felhasználó A lebonyolított tranzakció azonosítója érintettől származó a)      Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)     Szerződésből származó díjak számlázása

c)      Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés (regisztráció) megszűnésétől számított 8 év
A lebonyolított tranzakció összege érintettől származó a)      Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)     Szerződésből származó díjak számlázása

c)      Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés (regisztráció) megszűnésétől számított 8 év
A lebonyolított tranzakció tárgya (megvásárolt termék, szolgáltatás) érintettől származó a)      Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)     Szerződésből származó díjak számlázása

c)      Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés (regisztráció) megszűnésétől számított 8 év
GPS koordináták, ha a felhasználó azt engedélyezte Mobilkészülékről gyűjtött Felhasználó földrajzi helyének meghatározása a szolgáltatások nyújtásához az Applikációban GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig.

 

A Felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Szolgáltatónakaz ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében, ebben az esetben a Szolgáltató a tiltakozással érintett adatait akkor nem kezeli tovább, ha nincs olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az érintett jogaival, érdekeivel szemben, vagy ha az adat nem szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

A Felhasználó bármikor visszavonhatja a fenti adatok kezeléséhez adott hozzájárulását, és a nem kívánt adatot a Felhasználó maga törölheti az Applikációból, ebben az esetben a Szolgáltató az adott adatot nem kezeli tovább, azt mind az Applikációból, mind pedig egyéb informatikai rendszereiből törli.

 

Az adatkezelő a Szolgáltató.

 

1.1.3.      A Szolgáltatóügyfélszolgálatával kapcsolatos adatkezelés esetén

 

A B C D E F
Érintett Adat kategória Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Regisztrált, az ügyfélszolgálatot megkereső felhasználó név* érintettől származó Azonosítás

Ügyintézés

Jog-és igényérvényesítés

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti Jogos érdek

 

Panasztételt követő általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz a panasztételtől számított 5 évig.
felhasználónév érintettől származó Azonosítás

Ügyintézés

Jog-és igényérvényesítés

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek Panasztételt követő általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz a panasztételtől számított 5 évig.
e-mail cím* érintettől származó Azonosítás

Ügyintézés

Jog-és igényérvényesítés

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti Jogos érdek Panasztételt követő általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz a panasztételtől számított 5 évig.
telefonszám érintettől származó Azonosítás

Ügyintézés

Jog-és igényérvényesítés

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti Jogos érdek Panasztételt követő általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz a panasztételtől számított 5 évig.
panasz tárgya érintettől származó Panasz elintézése

Igény- és jogérvényesítés

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti Jogos érdek Panasztételt követő általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz a panasztételtől számított 5 évig.

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező.

 

Az adatkezelő a Szolgáltató.

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti Jogos érdek megjelölése: a panasztétel, panasz kivizsgálása, elintézése és kezelése körében történő adatkezelés, beleértve a telefonhívások rögzítését is, a Te és a mi közös érdekünk, mivel ezen adatok kezelése azApplikációban történt vásárlással, szolgáltatások igénybe vételével összefüggő fogyasztóvédelmi, polgári jogi jogaink és érdekeink érvényesítéséhez szükséges.

 

A Felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Szolgáltatónakaz ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében, ebben az esetben a Szolgáltató a tiltakozással érintett adatait akkor nem kezeli tovább, ha nincs olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az érintett jogaival, érdekeivel szemben, vagy ha az adat nem szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

1.2.   A Meetyoou Applikációegyes kapcsolati fiókjaivalkapcsolatbanspecifikusan kezelt személyes adatok

 

A lenti táblázatban használt jelzések jelentése:

B – Barátkozás fiók és profil

F – Flört fiók és profil

T – Társkeresés fiók és profil

Ü – Üzleti kapcsolatok fiók és profil

M – MLM fiók és profil

 

A lenti táblázatban az egyes kapcsolati profilok oszlopaiban elhelyezett „x” jelzések azt mutatják, hogy az adott adatot mely kapcsolati profilban lehet megadni; ennek megfelelően ezen adatokat csak az ugyanilyen kapcsolati fiókban regisztrált többi felhasználó láthatja.

 

A jelen pontban jelölt adatok mindegyike opcionálisan megadható adat, vagyis a Felhasználó szabadon dönt arról, hogy az adott adatot megadja-e vagy sem. Az adat megadása esetén a lenti táblázatban * jellel megjelölt adatok valamennyi azonos kapcsolati fiókban regisztrált más Felhasználók számára is láthatók, azaz nyilvánosak. A Felhasználó az adatai láthatóságáról rendelkezhet az Applikáción belül történő beállítással, és dönthet ezen adatok egészében történő láthatóságáról vagy nem láthatóságáról az ÁFF rendelkezései szerint.

 

Adat kategória B F T Á Ü M Érintett Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Profilkép x* x* x* x* x* x* Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Másik Felhasználóval történt Kontaktcsere helye (itt találkoztunk) x x x x x x Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Miről ismerem fel a másik Felhasználót x x x x x x Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Erről beszéltem a másik Felhasználóval x x x x x x Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Ebben maradtam a másik Felhasználóval x x x x x x Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Másik Felhasználóval megállapodott határidő x x x x x x Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Tartózkodási hely település neve x* x* x* x* x* x* Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Lakóhely (helység, kerület csak) x x* x x* x* x Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Születési hely

 

x*   x     x Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Foglalkozás

 

x   x* x* x* x Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Munkahely

 

x   x x*   x Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Facebook profil elérhetőség x   x x x x Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Twitter profil elérhetőség x   x       Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Instagram profil elérhetőség x x x       Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
LinkedIn profil elérhetőség x   x x   x Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Érdeklődési kör x* x x     x Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Családi állapot (Lista: házas, egyedülálló, elvált, özvegy, bonyolult, kapcsolatban)     x x     Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Gyerek van/nincs     x x     Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Gyerekek száma     x x     Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Gyerekek életkora     x x     Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Végzettség     x x*   x* Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Életkörülmények (listából választható: rendezett, luxus, éppen hogy kijövök, átmenetileg spórolós)     x       Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Életmód (listából választható: nyugodt, sportos, aktív, világutazó, műélvező, munkamániás) x* x* x* x*     Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Gyerekvállalási szándék van/nincs     x       Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Vallás x   x       Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 9. cikk (2) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Politikai nézet x   x       Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 9. cikk (2) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Pártpreferencia x   x       Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 9. cikk (2) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Sport x* x x     x Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Testmagasság   x* x*       Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Testsúly   x x       Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Testalkat   x* x*       Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Hajszín   x x       Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Szemszín   x x       Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Szexuális orientáció (listából választható: érzéki, tüzes, BDSM, erotikus játékszerek)   x x       Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 9. cikk (2) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Lakás saját vagy bérelt     x       Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Lakás típusa (listából választható: garzon, lakás, családi ház)     x       Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Találkahely   x*         Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Autó van/nincs   x* x x*   x Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Szabadidő (Lista: egész nap, hétvégén, hétköznap, napközben, reggel, délben, este, éjjel) x* x         Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Szabadidő mennyisége (Lista: átlagos, kevés, bőséges)     x*       Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Melltartó kosárméret (Csak nők, Lista: A, B, C, D, F)   x         Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Intim méret (csak férfiak)   x         Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Mell/derék/csípő méret   x         Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Beosztás (Lista: beosztott alkalmazott, vezető beosztású alkalmazott, felsővezető, szabadúszó, egyéni vállalkozó, cégvezető, cégtulajdonos, tanuló, nyugdíjas, álláskereső)   x* x x* x* x Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Gyerek velem él     x*       Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Üzleti e-mail cím         x x Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Weboldal címe         x x Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Facebook üzleti oldal címe         x x Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Üzleti mobiltelefonszám         x x Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Üzleti fax szám         x x Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Referenciák (link és leírás)         x   Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Akciók         x x Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Üzleti instagram         x   Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Vállalkozás neve         x   Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Termékek és szolgáltatások         x* x Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Képviselt márkák         x*   Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Hálózati tagságok           x Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Ágazati specializáció         x* x* Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Elért eredmények           x Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Szakmai múlt években megadva         x* x* Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Éves forgalom           x Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Elért szint           x Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Főállás/mellékállás           x* Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Nyitott-e az új rendszerekre?           x* Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Aktív/passzív/Uni   x* x*       Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 9. cikk (2) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Kedvenc helyek x x x       Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Külső megjelenés (Lista: lányos, fiús)   x* x*       Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Nyelvtudás           x Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Szakmai célok, elképzelt fejlődési irányok       x*     Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor
Szexuális beállítottság (heteroszexuális, biszexuális, meleg/leszbikus)   x x       Regisztrált felhasználó Regisztrált felhasználó Szerződés teljesítése, applikáció szolgáltatásainak nyújtása GDPR 9. cikk (2) bek. a) pont: Hozzájárulás Regisztráció törlésekor

 

A fenti táblázatban* jellel ellátott személyes adatok nyilvánosak, azokat a többi Felhasználó láthatja. A * jellel meg nem jelölt adatok nem nyilvánosak, azonban a Felhasználó dönthet úgy, hogy ezen adatokat is nyilvánossá teszi, ebben az esetben a többi Felhasználó azokat az adatokat láthatja. A nyilvános adatokat a Felhasználó nem tudja egyenként, közülük válogatva zárttá tenni, a Felhasználó az összes publikus adatát egyszerre teheti nem nyilvánossá, azaz zárt adattá az Inkognitómód alkalmazásával, amely egyes esetekben külön díjfizetést igényel. A Felhasználó az alapbeállításként publikus adatok létezését és tényét elfogadja és kifejezetten ennek tudatában használja az Applikációt.

 

A Felhasználó bármikor visszavonhatja a fenti adatok kezeléséhez adott hozzájárulását, és a nem kívánt adatot a Felhasználó maga törölheti az Applikációból, ebben az esetben a Szolgáltató az adott adatot nem kezeli tovább, azt mind az Applikációból, mind pedig egyéb informatikai rendszereiből törli.

 

A Szolgáltató a Felhasználó által megadott, különösen érzékeny adatokat (különleges adatok), így a Felhasználó szexuális beállítottságát (heteroszexuális, biszexuális, meleg/leszbikus), szexuális orientációját (listából választható: érzéki, tüzes, BDSM, erotikus játékszerek), vallását, politikai nézeteit, pártpreferenciáit, szexuális aktivitását a Felhasználó külön, kifejezett hozzájárulása alapján kezeli, amelyet a Felhasználó az Applikációban történő regisztráció során, illetve később az Applikációban történő beállítással tesz meg erre vonatkozó elektronikus nyilatkozat útján. A különleges adatok alapbeállítás szerint az applikációban zártak, azokat csak a Felhasználó látja, de dönthet úgy, hogy azokat más Felhasználók által is láthatóvá teszi az Applikációban történő beállítással.

 

1.3.  Direkt marketing üzenetküldéssms, e-mail, in-app messages vagy push üzenet útján

 

A Felhasználó külön kifejezett hozzájárulással kérhet direkt marketing üzenetküldést a Szolgáltatótól, amelyet az Applikációban történő regisztráció során tud megtenni. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Applikáció beállításai között, ebben az esetben a Szolgáltató a Felhasználónak direkt marketing üzenetet nem küld.

 

A B C D E F
Érintett Adat kategória Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Regisztrált felhasználó, aki hozzájárulását adta direkt marketing üzenet küldéséhez név* érintettől származó marketing célú, közvetlen megkeresés módszerével megküldött, ajánlatot, reklámot, kedvezményeket, promóciókat, egyéb előnyöket kínáló és tartalmazó elektronikus direkt marketing üzenet küldése GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig.
e-mail cím* érintettől származó marketing célú, közvetlen megkeresés módszerével megküldött, ajánlatot, reklámot, kedvezményeket, promóciókat, egyéb előnyöket kínáló és tartalmazó elektronikus direkt marketing üzenet küldése GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig.
Push üzenet esetén: Meetyoou fiók érintettől származó marketing célú, közvetlen megkeresés módszerével megküldött, ajánlatot, reklámot, kedvezményeket, promóciókat, egyéb előnyöket kínáló és tartalmazó elektronikus direkt marketing üzenet küldése GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig.
  Telefonszám (SMS marketing esetén)* érintettől származó marketing célú, közvetlen megkeresés módszerével megküldött, ajánlatot, reklámot, kedvezményeket, promóciókat, egyéb előnyöket kínáló és tartalmazó elektronikus direkt marketing üzenet küldése GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig.

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a direkt marketing üzenetküldésre feliratkozni nem lehetséges.

 

Az adatkezelő a Szolgáltató.

 

1.4.  Nyereményjáték, promóciós játék

 

A Szolgáltató a Honlapon nyereményjátékokat, promóciókat szervez a Meetyoou Applikációban regisztrált Felhasználóknak. A Felhasználók ezekben a promóciókban megadott adatait a promóciók céljára a Szolgáltató a Felhasználók hozzájárulása alapján kezeli. A promóciós célú hozzájárulást a Felhasználók akként adják meg, hogy a promócióban való részvételhez szükséges Facebook posztot a Facebookon megosztják, ezen aktív magatartásuk a hozzájárulás megadásának minősül.

 

A B C D E F
Érintett Adat kategória Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Regisztrált, játékban résztvevő felhasználó név* érintettől származó Nyereményjáték lebonyolítása, nyeremények sorsolása, nyertes értesítése GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb Játék lezárulásától számított 5 év (elévülési idő) (amelyik a hamarabbi)
e-mail cím* érintettől származó Nyereményjáték lebonyolítása, nyeremények sorsolása, nyertes értesítése GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb Játék lezárulásától számított 5 év (elévülési idő) (amelyik a hamarabbi)
Facebook azonosító érintettől származó Nyereményjáték lebonyolítása, nyeremények sorsolása, nyertes értesítése GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb Játék lezárulásától számított 5 év (elévülési idő) (amelyik a hamarabbi)
Meetyoou rendszer azonosító érintettől származó Nyereményjáték lebonyolítása, nyeremények sorsolása, nyertes értesítése GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb Játék lezárulásától számított 5 év (elévülési idő) (amelyik a hamarabbi)
Facebook poszt megosztás időpontja érintettől származó Nyereményjáték lebonyolítása, nyeremények sorsolása, nyertes értesítése GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb Játék lezárulásától számított 5 év (elévülési idő) (amelyik a hamarabbi)
nyeremény adójogi bejelentéséhez, adójogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok (név, lakcím, anyja neve, születési helye és ideje, adóazonosító jel) érintettől származó nyereménnyel kapcsolatos adójogi kötelezettségek teljesítése GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont: Jogi kötelezettség teljesítése számviteli törvény szerint 8 évig
  Felhasználóról készült fénykép- és videofelvétel érintettől származó Nyereményjáték lebonyolítása, nyeremények sorsolása, nyereményjáték valódiságának, jogtisztaságának, tisztességességének biztosítása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb Játék lezárulásától számított 5 év (elévülési idő) (amelyik a hamarabbi)

 

A Felhasználók hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják, ebben az esetben a Szolgáltató a hozzájárulás alapján kezelt adatokat nem kezeli tovább. A Felhasználót a Szolgáltató tájékoztatja arról, hogy amennyiben a Játék sorsolásában történő adatkezelési hozzájárulását visszavonja, úgy a Felhasználó a sorsolásban nem tud részt venni, mivel személyes adatának minősülő azonosítók közül sorsol nyereményt a Játékban a Szolgáltató.

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a nyereményjátékban, promócióban részt venni nem lehetséges.Az adatkezelő a Szolgáltató.

 

 

1.5.  Rendszerüzenet e-mailben vagy push üzenetben

 

A Szolgáltató a Meetyoou fiók regisztrációval rendelkező Felhasználóknak időről időre rendszerüzeneteket küld. Rendszerüzenet: a Honlap, a Meetyoou applikáció, az azon keresztül nyújtott szolgáltatások, egyéb online szolgáltatások működéséről, elérhetőségéről, karbantartásáról, az egyes megrendelt szolgáltatások időpontjának, helyszínének, egyéb jellemzőjének változásáról és egyéb, a szolgáltatással, vagy az adatkezelővel kapcsolatos technikai, műszaki, szervezési információról szóló, a szerződés teljesítése érdekében küldött elektronikus üzenet, beleértve az elektronikusan megküldött számlákat is.

 

A Rendszerüzenet küldéséhez a Szolgáltató az alábbi adatkezelést végzi:

 

A B C D E F
Érintett Adat kategória Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Regisztrált felhasználó név* érintettől származó Rendszerüzenet küldése a szerződés teljesítése érdekében GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése Szerződés (regisztráció) megszűnéséig
e-mail cím* érintettől származó Rendszerüzenet küldése a szerződés teljesítése érdekében GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése Szerződés (regisztráció) megszűnéséig
push üzenet esetén: Meetyoou fiók érintettől származó Rendszerüzenet küldése a szerződés teljesítése érdekében GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése Szerződés (regisztráció) megszűnéséig

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a rendszerüzenet küldés nem lehetséges.

Az adatkezelő a Szolgáltató.

 

1.6.   Milyen adatokat gyűjtünk rólad automatikusan, és ez milyen hatással lehet Rád?

 

Milyen eszközökkel és milyen adatokat gyűjtünk Rólad automatikusan?

 

A Meetyoou Applikációés a Honlap használata során automatikusan adatokat gyűjtünk rólad, hogy segítsük az azonosításodat, hogy segítsünk adataid felismerésében, hogy ne kelljen mindig újra beírni azokat, javítsuk a felhasználói élményt, növeljük a Meetyoou Applikációés Honlapapplikáció biztonságát, hatékonyságát. Ezeket az adatokat nem a felhasználó adja meg, hanem mi gyűjtjük Rólad az Applikáció és a Honlap használata során.

 

A B C D E
Érintett Adat kategória Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Applikációban regisztrált felhasználó és a Honlapot meglátogató személy automatikusan gyűjtött adatok a felhasználó megkülönböztetésére, így a meglátogatott oldalak, az applikációban és a honlapon a felhasználó által tett interakciók, honlap látogatások száma, látogatás forrása, honlap látogatás kezdete és vége, meglátogatott oldal domain neve Felhasználó felismerése

Honlap és Applikáció testreszabása

Honlap, Applikáció és az azon keresztül elérhető szolgáltatások fejlesztése

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti Jogos érdek Az applikáció törléséig
automatikusan gyűjtött adatok a felhasználó megkülönböztetésére, meglátogatott oldalakra, a honlapon és az applikációban a felhasználó által tett interakciókra Felhasználó felismerése

Honlap és Applikáció testreszabása

Honlap, Applikáció és az azon keresztül elérhető szolgáltatások fejlesztése

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti Jogos érdek Az applikáció törléséig

 

A Honlap meglátogatásakor és a szolgáltatások igénybe vétele során cookie-kat helyezünk el a Felhasználó böngészőjében és HTML-alapú e-mailekben a jelen adatkezelési tájékoztatónak megfelelően, hogy segítsük az azonosításodat, hogy segítsünk adataid felismerésében, hogy ne kelljen mindig újra beírni azokat, javítsuk a felhasználói élményt, növeljük a Meetyoou Applikáció és Honlap applikáció biztonságát, hatékonyságát.

 

Általánosságban a cookie egy olyan apró fájl, amelyet betűk és számok alkotnak, és amelyet a Felhasználó eszközére küldünk szerverünkről. A cookie lehetővé teszi annak felismerését, hogy a Felhasználó mikor jelentkezett be utoljára a Honlapra, a fő célja a cookie-nak az, hogy lehetővé tegye a Felhasználó számára egyéniesített ajánlatok, reklámok Felhasználónak való elérhetővé tételét, amelyek személyre szabják a Felhasználói élményt a Honlap használata során és a Felhasználó személyes szükségleteit fejezik ki.

 

A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k célja:

 

 1. Biztonság: a biztonság támogatása és lehetővé tétele, és a Szolgáltató segítése a jogsértő magatartások észlelésében.
 2. Preferenciák, tulajdonságok és szolgáltatások: a cookiek képesek megmondani a Szolgáltatónak, hogy a Felhasználó melyik nyelvet preferálja, mik a Felhasználó kommunikációs preferenciái, segítenek a Felhasználónak formanyomtatványok kitöltésében a Honlapon, könnyebbé téve azokat.
 3. Hirdetés: a Szolgáltató cookiekat alkalmazhat arra, hogy megmutassák a Felhasználónak a releváns hirdetéseket a Honlapon és azon kívül is. Olyan cookie-k alkalmazása is előfordulhat, amelyek megmutatják, hogy vajon a Felhasználók, akik láttak egy reklámot a Honlapon, később meglátogatják-e a hirdető weboldalát. Hasonlóan, a Szolgáltató üzleti partnerei is használhatnak cookie-kat annak meghatározására, hogy vajon a Szolgáltató megjelenítette-e a Honlapon a hirdetésüket és az hogyan teljesített, és tájékoztatást küldhetnek a Szolgáltatónak arról, hogy hogyan viselkedik a Felhasználó a hirdetésekkel kapcsolatban. A Szolgáltató olyan partnerrel is együttműködhet, amely a Felhasználónak a Honlapon vagy azon kívül reklámot jelenít meg, miután a Felhasználó meglátogatta a partner honlapját.
 4. Teljesítmény, analitika és kutatás: az ilyen cookiek segítenek a Szolgáltatónak annak megismerésében, hogy a különböző helyeken hogyan teljesít a Honlap. Olyan cookiekat is alkalmazhat a Szolgáltató, amelyek értékelik, javítják, kutatják a Honlapot, a termékeket, funkciókat, szolgáltatásokat, beleértve, amikor a Felhasználó belép a Honlapra más honlapokról, vagy eszközöket, mint például a Felhasználó számítógépe vagy mobileszköze.

 

A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k típusai:

 

 1. analitika, követő cookie-k;
 2. munkamenet (session) cookie-k, amelyek csak addig működnek, amíg a munkamenet (általában az adott látogatás a Honlapon vagy egy böngésző munkamenet tart;
 3. állandó cookie-k: segítenek a Felhasználót létező Felhasználóként felismerni, így könnyebb a Honlapra való visszatérés újabb bejelentkezés nélkül. Miután a Felhasználó bejelentkezik, az állandó cookie a Felhasznákló böngészőjében marad és a Honlap azt olvasni tudja, amikor a felhasználó visszatér a Honlapra.

 

Az Adobe Flash egy másik technológia, amely a cookiek-kal egyenértékű funkcionalitással rendelkezik. Az Adobe Flash a Felhasználó eszközén képes adatokat tárolni. Nem minden böngésző teszi azonban lehetővé az Adobe Flash cookie-k eltávolítását. A Felhasználó korlátozhatja vagy blokkolhatja az Adobe Flash cookie-kat az Adobe honlapján keresztül. Ha a Felhasználó korlátozza/blokkolja ezeket, előfordulhat, hogy a Honlap néhány funkciója nem lesz használható.

 

Harmadik személyek által alkalmazott cookie-k:

 

Megbízható partnerek segítik a Szolgáltatót hirdetések Honlapon és azon kívül történő megjelenítésében, és analitika szolgáltatók, mint a Google Analytics, Quantcast, Nielsen, ComScore is cookie-kat helyezhetnek el a Felhasználó eszközén.

 

A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookiek használatát.

 

http://www.networkadvertising.org/choices/ linken lehetőség van egyéb külső szolgáltatók cookiejainak a letiltására is.

 

A cookie-k ellenőrzése, irányítása:

 

A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy a Felhasználók kontrollálják a beállításokon keresztül a cookie alkalmazását. Mindazonáltal, ha a Felhasználó korlátozza a Honlapot a cookie használatában, az ronthatja a Felhasználói élményt, mivel az nem kerül többé a Felhasználóra személyre szabásra. A Felhasználó ezen kívül leállíthatja a személyre szabott beállítások mentését is, mint például a bejelentkezési információkét.

 

Ha a Felhasználó nem kívánja, hogy a Szolgáltató cookie-kat alkalmazzon, amikor meglátogatja a Honlapot, a Felhasználó a beállítások menüpontban megszüntetheti egyes cookiek alkalmazását. Annak érdekében, hogy a Szolgáltató tudomást szerezzen arról, hogy a Felhasználó letiltotta egyes cookiek használatát, a Szolgáltató letiltási cookiet helyez el a Felhasználó eszközén, így a Szolgáltató tudni fogja, hogy nem helyezhet el cookiekat akkor, amikor a Felhasználó következő alkalommal meglátogatja a Honlapot. Ha a Felhasználó nem kíván cookiekat kapni, a Felhasználó megváltoztathatja a böngésző beállításait a számítógépén. Ha a Felhasználó a böngésző beállítások megváltoztatása nélkül használja a Honlapot, a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a Felhasználó a Honlapon bármilyen cookie küldéséhez hozzájárul. A Honlap cookiek nélkül nem működik megfelelően.

 

A cookiekról való több információ szerzéséhez, beleértve a cookiek fajtáját, kezelését és törlését, látogassa meg a wikipedi.org oldalt, vagy a www.allaboutcookies.org, vagy www.aboutcookies.orghonlapokat.

 

A felhasználók a cookiekat az alábbi linkeken is szabályozhatják, engedélyezhetik: https:\\www.aboutads.info/choices és https://www.youronlinechoices.eu.

 

 1. Ki kezeli a személyes adataidat, és ki fér hozzá azokhoz?

 

2.1.  Az adatkezelő

 

Az 1. pontban meghatározott adatokon kívüli adataid adatkezelője a Szolgáltató, azaz az ADPELAKft., melynek elérhetőségei és cégadatai az alábbiak:

 

Székhely:

Üzleti tevékenység helye:

Postai címe:

Cg.:

Nyilvántartja:

Adószám:

Képviseli:

Bankszámlaszám:

Telefonszáma:

E-mail címe:

2112 Veresegyház, Eresztvény utca 29.

2112 Veresegyház, Eresztvény utca 29.

2112 Veresegyház, Eresztvény utca 29.

13-09-184443

Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

25827785-2-13

Higl László és Juhász Ádám ügyvezetők együttesen

11703006-21396364-00000000 OTP Bank Nyrt.

+36 ………………

adpela2016@gmail.com

 

A Szolgáltatórészéről adataidhoz a Szolgáltatómunkavállalói férnek hozzá abban a körben, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. A személyes adataidhoz való hozzáférési jogosultságokat szigorú belső szabályzatban rögzítjük.

 

2.2.  Adatfeldolgozók

 

Adataid kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe, akikkel adatfeldolgozói szerződést kötöttünk, és részükre a lenti célokhoz szükséges adataid továbbítjuk. Az alábbi adatfeldolgozók végzik adataid feldolgozását:

 

Adatfeldolgozó neve és címe Adatfeldolgozás célja
SalesAutopilot Kft. (1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félem. 4.) – CRM rendszer

 

CRM rendszer üzemeltetése
Microsoft Corporation(USA – One Microsoft Way Redmond, Washington 98052) Microsoft Azure felhőszolgáltatás nyújtója
Facebook, Inc. (USA) Analitikai és mérési szolgáltatás
GOOGLE LLC(USA – Google Data Protection Office, 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, California 94043) Analitikai és mérési szolgáltatás
INFO-FRAME-SOLUTIONS Informatikai Szolgáltató Kft.(1139 Budapest, Váci út 95.) Rendszergazdai, IT üzemeltetési és support szolgáltatás
Partner Audit Consulting Szolgáltató Kft. (2112 Veresegyház, Bem József u. 2.) Könyvelési, bérszámfejtési szolgáltatás
BIP Communications Kft. (1134 Budapest, Bulcsú u. 23/b.) – SMS marketing kampány szolgáltató sms marketing kampány szolgáltatás

 

A külföldre történő adattovábbítással kapcsolatos információk:

 

A Google LLC és tagvállalatai, a Facebook, Inc., és a Microsoft Corporation szerepel az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi határozata és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA – EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést.

 

 1. Ki a Szolgáltatóadatvédelmi tisztviselője és mik az elérhetőségei?

 

A Szolgáltatónál adatvédelmi tisztviselő kijelölése nem kötelező, és a Szolgáltató nem is jelöl ki adatvédelmi tisztviselőt.

 

 1. Kinek továbbítjuk a személyes adataidat?

 

Személyes adataid a fenti adatfeldolgozókon kívül további címzetteknek nem továbbítjuk.

 

 1. Milyen jogaid vannak a személyes adataid kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítjuk azok gyakorlását?

 

 1. Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhetsz arról, hogy milyen adataidat, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adataid.
 2. Helyesbítési jog: ha adataid változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheted adataid helyesbítését, javítását, pontosítását.
 3. Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheted, hogy az általunk kezelt adataidat töröljük.
 4. Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheted, hogy az adatkezelést korlátozzuk.
 5. Adathordozhatósághoz való jog: a jogszabályban meghatározott feltételekkel kérheted adataid hordozását, amely jogod gyakorlásával kérheted, hogy a jogszabályban meghatározott típusú adataidat adjuk ki részedre, vagy ilyen külön kérésed és felhatalmazásod alapján adjuk át közvetlenül más, általad megjelölt szolgáltatónak.

 

Fenti kérelmeid benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy hónapon belül tájékoztatunk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelmed alapján.

 

 1. Hozzájárulás visszavonásához való jog: amikor adataidat hozzájárulásod alapján kezeljük, akkor bármikor jogod van a hozzájárulásodat visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulásod visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűségét.

 

 1. Panasz jog: amennyibenadatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem ért, jogod van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Honlap:          http://naih.hu

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail:           ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

 

A fentieken túlmenően továbbá a Fővárosi Törvényszék előtt keresetet indíthatsz aSzolgáltatóvalszemben a személyes adatok védelme megsértése esetén.

 

 1. Tiltakozási jog:

 

–       Amennyiben a fentiek alapján adataidat jogos érdeken alapuló adatkezeléssel kezeljük, külön tiltakozhatsz ezen jogos érdekből történő adatkezeléssel szemben.

–       A profilalkotási célú adatkezeléssel szemben is tiltakozhatsz.

 

Tiltakozásod esetén ezen személyes adataidat nem kezeljük tovább.

 

 1. Hogyan biztosítjuk adataid biztonságát?

 

Mindenre kiterjedő részletes információbiztonsági szabályzattal rendelkezünk az általunk kezelt adatok, információk biztonságának biztosítása érdekében, amely valamennyi munkavállalónkra kötelező, és amelyet valamennyi munkavállalónk ismer és alkalmaz.

 

A munkavállalóinkat az adat- és információbiztonság követelményeire vonatkozóan rendszeresen oktatjuk, képezzük.

 

 • Adatbiztonság az IT infrastruktúrában

 

A személyes adatokat saját központi szerverünkön tároljuk, amelyhez szigorú jogosultságkezelési szabályok alapján csak nagyon korlátozott személyi, alkalmazotti kör férhet hozzá.  Informatikai rendszereinket időről időre, visszatérően és rendszeresen teszteljük és ellenőrizzük az adat- és IT biztonság megteremtése és fenntartása érdekében.

 

Az irodai munkaállomások jelszóval védettek, idegen adathordozó használata korlátozott és csak biztonságos körülmények között, ellenőrzést követően megengedett.

 

A Társaság valamennyi rendszerére, rendszerelemére kiterjedő, rendszeres és folyamatos kártékony szoftverek elleni védelem biztosított.

 

A programok, alkalmazások és eszközök tervezése, fejlesztése, tesztelése és üzemeltetése során a biztonsági funkciókat kiemelten és elkülönítetten kezeljük.

 

Az információs rendszer hozzáférési kulcsait (pl. jelszó) titkosítva tároljuk és továbbítjuk, a rendszer biztonságát érintő adatok (pl. jelszavak, jogosultságok, naplók) védelméről a hozzáférési jogosultságok kiosztásánál gondoskodunk.

 

6.2.  Adatbiztonság a kommunikációban

 

Az elektronikus úton továbbított üzenetek, állományok tekintetében a Kulcs Kezelés szabályzatban foglaltaknak megfelelően járunk el. A biztonságos adatcsere követelményének teljesítéséhez biztosítjuk az adatok integritását mind a (kommunikáció) vezérlő, mind a felhasználói adatokra. Az adatvesztés és sérülés elkerülése céljából hibadetektáló és javító eljárásokat alkalmazunk. Az alkalmazások tekintetében a jelszavak, a jogosultságok és a biztonsággal kapcsolatos más paraméterek, adatok csak titkosítva továbbíthatók. A hálózaton alkalmazzuk a végpont-végpont szintű jogosultság ellenőrzés, az elszámoltathatóság és auditálhatóság biztosítása védelmi funkciókat.

 

Az általunk alkalmazott védelem detektálja az illetéktelen módosítás, a beékelődés, valamint az ismétlő adás előfordulását. Az adatvesztést és -sérülést hibadetektáló és javító eljárásokkal akadályozzuk meg, és gondoskodunk a le nem tagadhatóság biztosításáról.

 

Az adattovábbításra használt hálózat esetében a biztonsági szintnek megfelelő módon biztosítjuk az illegális rácsatlakozás és a lehallgatás megakadályozását.

 

 • Adatbiztonság a szoftverfejlesztés, programozás során

 

A MeetyoouApplikáció fejlesztése során már a tervezési folyamatba beépítjük az adatvédelem és adatbiztonság követelményeit, amelyet a fejlesztés során folyamatosan biztosítunk.

 

A szoftverfejlesztés során elválasztjuk egymástól a fejlesztői/teszt környezetet és az éles környezetet, teszt és éles adatokat, a tesztelés során a személyes adatokat lehetőség szerint deperszonalizáljuk.

A programozás során betartjuk a biztonságos kódolás alapvető követelményeit, platforn- és programnyelv függő technikákat alkalmazunk a jellemző sérülékenységek kiküszöbölésére, követjük a legújabb iparági ajánlásokat a kódok átvizsgálására (például OWASP Top 10 Guide, SANS CWE Top 25, CERT Secure Coding).

 

Folyamatos követést alkalmazunk az újonnan felfedezett sebezhetőségek azonosítására, fejlesztőinket rendszeresen oktatjuk az adatbiztonsági követelményekkel kapcsolatban, valamint programozási technikákat standardizálását alkalmazzuk a tipikus hibák elkerülésére.

 

Az elkészült kódok ellenőrzését a biztonságos kódolás alapelvei szerint elvégezzük és változáskövetéssel biztosítjuk a megfelelő dokumentálást.

 

6.4.  Adatbiztonság az iratkezelés során

 

Az iratkezelés során is betartjuk az adatbiztonság követelményeit, amelyet iratkezelési szabályzatban rögzítettünk. Az iratkezelést írásban meghatározott jogosultsági szintek szerint, az egyes iratok bizalmas jellegéhez mérten alkalmazott biztonsági előírások szerint végezzük. Rélszletes és szigorú szabályokkal rendelkezünk az iratok megsemmisítésére, tárolására, kiadmányozására vonatkozóan.

6.5.  Fizikai adatbiztonság

 

A fizikai adatbiztonság megteremtése érdekében biztosítjuk nyílászáróink megfelelő záródását és védelmét, szigorú látogatási és belépési előírásokat alkalmazunk a látogatókra vonatkozóan. Az irodahelyiség őrzés-védelme 7/24-ben biztosított.

 

A papír alapú, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok zárt, tűz- és vagyonvédelmet biztosító szekrényben kerülnek elhelyezésre, amelyhez csak meghatározott személyzeti kör fér hozzá megfelelő jogosultságkezeléssel.

 

Az adathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket úgy alakítottuk ki, hogy elegendő biztonságot nyújtsanak illetéktelen vagy erőszakos behatolás, tűz vagy természeti csapás ellen. Az adatátvitelre, valamint mentésre, archiválásra használt adathordozók tárolása pedig csak megbízhatóan zárt helyen történhet.

 

A mentési adathordozókat megbízhatóan zárt helyiségben, minimum 30 perces tűzállóságú tárolószekrényben tároljuk.

 

 1. Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens következik be nálunk?

 

A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.

 

 1. Mikor és hogyan módosítjuk a jelen adatkezelési tájékoztatót?

 

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen adatkezelési tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a www.meetyoou.huweboldalon és az applikációban is értesítünk a változásról. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvasd el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adataid kezeléséről.