ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

a Meetyoou Applikáció és honlap használatára vonatkozóan

Hatály: 2018. június 25.
ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

a Meetyoou applikáció és honlap használatára vonatkozóan
Preambulum

1. A Meetyoou Applikáció és honlap a kapcsolatteremtés új élményét nyújtja a digitális eszközök adta lehetőségek innovatív integrálásával oly módon, hogy a beépített szolgáltatásokat egy integrált applikációban biztosítja a felhasználók számára.

2. A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: ÁFF) határozza meg a Meetyoou Applikáció és honlap használatának feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit.

Általános adatok

3. A Meetyoou Applikáció és honlap üzemeltetője és a Meetyoou szolgáltatás nyújtója az ADPELA Korlátolt Felelősségű Társaság (ADPELA Kft.).

4. Az ADPELA Kft. nyilvános cégadatai:

Székhely:
Üzleti tevékenység helye:
Postai címe:
Cg.:
Nyilvántartja:
Adószám:
Képviseli:
Bankszámlaszám:
Telefonszáma:
E-mail címe: 2112 Veresegyház, Eresztvény utca 29.
2112 Veresegyház, Eresztvény utca 29.
2112 Veresegyház, Eresztvény utca 29.
13-09-184443
Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
25827785-2-13
Higl László és Juhász Ádám ügyvezetők együttesen
11703006-21396364-00000000 OTP Bank Nyrt.
+36 ………………
adpela2016@gmail.com

Fogalom meghatározások

5. Meetyoou Applikáció és honlap: iOS és Android operációs rendszerrel rendelkező mobileszközökre kifejlesztett, mobileszközökön működő mobil applikációk útján üzemelő, olyan információtechnológiai (IT) Applikáció és internetes honlap, amely a kapcsolatteremtés új élményét nyújtja a digitális eszközök adta lehetőségek innovatív integrálásával oly módon, hogy a beépített szolgáltatásokat egy integrált Applikációban biztosítja a Felhasználók számára. Ide sorolandóak továbbá az ezen Applikáció honlapján, a http://www.meetyoou.hu-n és http://www.meetyoou.com-on elérhető szolgáltatások és tartalmak,is.

6. Privát felhasználó: a Meetyoou Applikációba regisztrált természetes személy, aki magára nézve kötelezőnek fogadta el az ÁFF-et.

7. Üzleti felhasználó: a Meetyoou Applikáció Üzleti kapcsolatok és/vagy MLM moduljába regisztrált jogi entitás vagy természetes személy.

8. Felhasználó: A Privát és az Üzleti felhasználó együttes elnevezése.

9. Barátkozás modul: A Meetyoou Applikáció azon funkciója és modulja, amelyben a Privát felhasználó Barátkozás fiókot (accountot) hozhat létre regisztráció útján, és amely Barátkozás fiókkal a Privát felhasználó más Barátkozás fiókkal rendelkező Privát felhasználókkal ismerkedhet meg az Applikáción keresztül barátkozás céljából.

10. Társkeresés modul: A Meetyoou Applikáció azon funkciója és modulja, amelyben a Privát felhasználó Társkeresés fiókot (accountot) hozhat létre regisztráció útján, és amely Társkeresés fiókkal a Privát felhasználó más Társkeresés fiókkal rendelkező Privát felhasználókkal ismerkedhet meg az Applikáción keresztül társkeresés, párkapcsolat létesítése céljából.

11. Flört modul: A Meetyoou Applikáció azon funkciója és modulja, amelyben a Privát felhasználó Flört fiókot (accountot) hozhat létre regisztráció útján, és amely Flört fiókkal a Privát felhasználó más Flört fiókkal rendelkező Privát felhasználókkal ismerkedhet meg az Applikáción keresztül flörtölés, udvarlás, alkalmi ismeretség létesítése céljából.

12. Álláskeresés modul: A Meetyoou Applikáció azon funkciója és modulja, amelyben a Privát felhasználó Álláskeresés fiókot (accountot) hozhat létre regisztráció útján, és amely Álláskeresés fiókkal a Privát felhasználó az Üzleti kapcsolatok modullal és fiókkal rendelkező, Meetyoou pontnak minősülő, állást kínáló Üzleti felhasználókkal léphet kapcsolatba álláskeresés és állás létesítése céljából.

13. Üzleti kapcsolatok modul: A Meetyoou Applikáció azon funkciója és modulja, amelyben az Üzleti felhasználó Üzleti kapcsolatok fiókot (accountot) hozhat létre regisztráció útján, és amely Üzleti kapcsolatok fiókkal az Üzleti felhasználó Meetyoou ponttá válik, és:

a) az Applikáción keresztül Álláskereső fiókkal rendelkező Privát felhasználókkal veheti fel a kapcsolatot az általa az Applikáción keresztül megjelenített álláslehetőség betöltése érdekében; vagy
b) akciós termékeket, szolgáltatásokat, egyéb kedvezményeket, vagy más üzleti tartalmakat tehet közzé és jeleníthet meg az Applikációban az Applikációban bármilyen fiókkal regisztrált Privát felhasználóknak.

14. MLM modul: A Meetyoou Applikáció azon funkciója és modulja, amelyben a Felhasználó MLM fiókot (accountot) hozhat létre regisztráció útján és amely MLM fiókkal a Felhasználó más, szintén MLM fiókkal rendelkező Felhasználókkal léphet kapcsolatba MLM típusú üzleti együttműködés létesítése céljából.

15. Meetyoou pont: minden, az Applikációba regisztrált Üzleti felhasználó Applikációban regisztrált működési helye, telephelye, székhelye, fióktelepe, irodája.

16. MLM: multi-level-marketing típusú értékesítési vállalkozási forma, amely többszintű értékesítési és hálózati kereskedelmi modellen alapul.

17. Szolgáltató: az ADPELA Korlátolt Felelősségű Társaság, aki a Meetyoou Applikáció és honlap tulajdonosa és üzemeltetője.

18. Szolgáltatás: A Szolgáltató által a Meetyoou Applikációban és a Honlapon nyújtott termék és szolgáltatás, amely a Meetyoou Applikációban és honlapon elérhető a Felhasználók számára.

19. Mobileszköz: mobiltelefon, okostelefon, tablet, phablet és egyéb mobilkommunikációra, mobil adatforgalomra képes műszaki készülék.

20. Honlap: a http://www.meetyoou.hu, és a http://www.meetyoou.com URL cím alatt elérhető tartalom.

14. Játék: a Honlapon a Szolgáltató mint játékszervező által egyedül vagy másokkal együttműködve szervezett olyan játék, amelyben a Meetyoou Applikáció valamennyi regisztrált Felhasználója jogosult részt venni és amelynek részletes feltételeit a Szolgáltató játékról játékra egyedileg határozza meg és teszi közzé a Honlapon.

21. Fánk: A Meetyoou Applikáción belül a Felhasználó által látható azon koncentrikus körök által körülhatárolt terület, amelyen belül az Applikáció a Felhasználó számára a többi ugyanolyan fiókkal rendelkező Felhasználókat és azok profiljait megmutatja. A Fánk a Felhasználó körüli 20 méteres, zárt térben 50 méteres sugarú körtől indul, a megvásárolt Fánkméret szerinti méretig növekszik és a Felhasználó által a megadott Fánkméretek közötti váltás bármikor módosítható.

22. Arcfelismerés: A Meetyoou Applikációban alkalmazott, a Microsoft Azure Face API alkalmazása, amely emberi arcok észlelésére, hasonlóság alapján történő összehasonlítására, az arcok vizuális hasonlóság alapján történő csoportba rendezésére és előre megcímkézett személyek képeken történő azonosítására képes, és amely Applikáció funkció használatával a Meetyoou Applikáció Felhasználói az Applikációba regisztrált ID fotójuk alapján azonosíthatók akár a Szolgáltató, akár a többi Felhasználó által.

23. Profilfotó: a Felhasználó által az Applikációt futtató Mobileszköz kamerájával magáról készített és a Meetyoou Applikációban regisztrált egy darab fényképfelvétel, amely a Felhasználó azonosításához szükséges.

24. Fotó: a Felhasználó által a Meetyoou Applikációba feltöltött, a Felhasználóról készített, a Profilfotótól eltérő többi fényképfelvétel.

25. Bemutatkozó videó: a Felhasználó által magáról készített és a Felhasználó által a Meetyoou Applikációba feltöltött videofelvétel, amelyben a Felhasználó bemutatkozik. A Bemutatkozó videó külön térítés ellenében vehető igénybe.

26. Inkognitó mód: az Álláskeresési és/vagy Üzleti kapcsolatok fiókkal rendelkező regisztrált Felhasználók által külön térítés ellenében a Meetyoou Applikációban igénybe vehető beállítás, amelynek segítségével a Felhasználó felületi titkosítást végezhet és meghatározhatja Mobileszközén az Applikációban, hogy a Felhasználót mely más Felhasználók, illetve Felhasználói csoportok és a más Felhasználók mely adatait láthatják, kikapcsolhatja a Profilkép láthatóságát, valamint megadhat más Felhasználók adatait, amelyek a Felhasználónak nem fognak kapcsolati javaslatként megjelenni az Applikációban (Black list).

27. Titkosítási mód: az Applikációban igénybe vehető azon szolgáltatás, amelynek segítségével a Felhasználó az Applikáció feltörése, vagy Mobilkészüléke illetéktelen kezekbe kerülése esetén biztosítani tudja, hogy ne jussanak be az Applikációba harmadik személyek. Ezen Titkosítási mód előfizetése esetén amennyiben a Mobileszköz birtokosa az Applikációba történő bejelentkezéskor rossz pin kódot üt be, azt az Applikáció pin kód módosítási igényként értelmezi és az új pinkód csak 72 órával később aktiválódik. Más Felhasználók nem tudják, hogy valamely Felhasználó a Titkosítási módra előfizetett-e vagy sem.

28. Különleges adatok: a Meetyoou Applikációban a Felhasználók által magukról önként megadott vallási, politikai nézetre, pártpreferenciára, szexuális orientációra vonatkozó adatok.

29. Elsődleges kapcsolati profil: a Felhasználó által a Meetyoou Applikációban regisztrált azon fiók, amelyet a Felhasználó elsődleges kapcsolati fiókként és profilként beállít magának.

30. Díjtáblázat: a Szolgáltató által a Meetyoou Applikációban külön térítés ellenében kínált egyes szolgáltatások, termékek megvásárlása esetén felszámítható díjakat, költségeket tartalmazza, amelyet a Szolgáltató a Honlapon tesz közzé időről időre Hirdetmény formájában.

31. Kapcsolati modul/fiók/profil: a Felhasználó által a Meetyoou Applikációban elérjető Barátság, Flört. Társkeresés, Álláskeresés, Üzleti kapcsolatok vagy MLM modulban regisztrált fiók/profil.

A Meetyoou Applikációban és a Honlapon elérhető Szolgáltatások köre

32. A Szolgáltató saját döntési jogkörében egyoldalúan jogosult a Meetyoou Applikációban és a Honlapon elérhető Szolgáltatások, tartalom, funkciók megváltoztatására, kibővítésére, csökkentésére, új Szolgáltatások, tartalmak és funkciók bevezetésére. A Meetyoou Applikációban és Honlapon új Szolgáltatások, funkciók és tartalmak elérhetőségéről a Szolgáltató többek között a Honlapján tájékoztatja a Felhasználókat.

33. Az Üzleti felhasználók a Szolgáltatásaik nyújtásának feltételeit, üzletpolitikai előírásait saját általános szerződési feltételeik, illetve saját maguk által kialakított feltételek és szabályok alapján nyújtják. Az Üzleti felhasználók és a Felhasználók közötti bármilyen létrejövő jogviszonyban a Szolgáltató nem szezrődéses fél, abban nem vesz részt, azért felelősséggel nem tartozik.

34. A Meetyoou Applikációban az alábbi Szolgáltatások érhetők el:

33.1. Igénybe vehető kapcsolati profilok, fiókok:
a) Barátkozás modul
b) Flört modul
c) Társkeresés modul
d) Álláskeresés modul
e) Üzleti kapcsolatok modul
f) MLM modul.

33.2. Igénybe vehető alapprogramok:
a) Fánkméret
b) A többi Felhasználó Elsődleges kapcsolati profiljának láthatósága
c) A többi Felhasználó összes kapcsolati profiljának láthatósága
d) Arcfelismerés
e) Irány és távolság mutatása folyamatosan
f) Irány és távolság mutatás időtartama (megközelítés timeout-ja)
g) Profilfotó maximális mérete
h) Többi Felhasználó profil adatainak láthatósága
i) Megjeleníthető Fotók száma
j) Bemutatkozó videó
k) Titkosítás.

33.3. Igénybe vehető kapcsolati profil csomagok:
a) Egy választott kapcsolati profil (Barátkozás, Flört, Társkeresés, Álláskeresés vagy MLM)
b) Dating csomag: Barátkozás, Flört és Társkeresés modulok és fiókok (profilok)
c) Dating + Business csomag: Dating csomag tartalma + Álláskeresés modul és fiókok.
d) Céges csomag: Üzleti kapcsolatok modul és fiók (profil).

33.4. Igénybe vehető egyedi szolgáltatások egyedi előfizetés alapján:
a) Irány és távolság mutatása folyamatosan
b) Arcfelismerés
c) A Felhasználó Elsődleges és összes többi kapcsolati profiljának láthatósága
d) Inkognitó mód (Profilkép elrejtése).

33.5. Igénybe vehető egyszeri díjas szolgáltatások:
a) Titkosítás.

33.6. Legfeljebb 24 órás időtartamra vagy egyszeri alkalommal igénybe vehető egyszeri díjas Szolgáltatások:
a) Fánkméret 20 km-re bővítése
b) Arcfelismerés 5 db-os csomag
c) Arcfelismerés 20 db-os csomag
d) Irány és távolság mutatás időtartama távolságtól függően (maximum)
e) Legnagyobb méretű fotó megtekintése
f) Felhasználói adatok megtekintése
g) Barátkozás kapcsolati modul vásárlás
h) Flört kapcsolati modul vásárlás
i) Társkeresés kapcsolati modul vásárlás
j) Álláskeresés kapcsolati modul vásárlás
k) MLM kapcsolati modul vásárlás

33.4. Üzleti Felhasználók által igénybe vehető Szolgáltatás csomagok az Üzleti kapcsolatok modulban:
a) Legfeljebb 6 pozíció megjelenítése állásajánlatként
b) Legfeljebb 12 pozíció megjelenítése állásajánlatként
c) Legfeljebb 24 pozíció megjelenítése állásajánlatként
d) Plusz 1 csomag
e) Plusz 2 csomag
f) Plusz 3 csomag
g) Plusz 4 csomag.

A Plusz csomagok pontos tartalmát a jelen ÁFF mellékletét képező Díjtáblázat határozza meg részletesen.

35. A Honlapon az alábbi Szolgáltatások érhetők el:
a) Játék.

A Felhasználói regisztráció

36. A Felhasználók többféleképpen is regisztrálhatnak a Meetyoou Applikációban:

a) a Honlapon a „Regisztrálok” gombra klikkelve e-mail cím, teljes név, becenév*, telefonszám, születési idő, nem (férfi/nő)* kötelező megadásával;
b) a Felhasználó Facebook azonosítójával (a http://www.facebook.com oldalhoz megadott nevével és e-mail címével);
c) a Felhasználó Google+ szolgáltatásban használt azonosítójával (e-mail cím és név megadásával).

Felhasználó a Meetyoou Applikáció és a Honlap használata során, illetve az egyes igénybe vett Szolgáltatások kapcsán egyfajta adattípusban csak egyféle adatot adhat meg, így például nincs lehetőség egyszerre több e-mail cím megadására.

37. Opcionálisan megadható adatok köre az egyes kapcsolati fiókokban és profilokban:

Adat Barátkozás Flört Társkeresés Álláskeresés Üzleti kapcsolatok MLM
Profilkép x* x* x* x* x* x*
Másik Felhasználóval történt Kontaktcsere helye (itt találkoztunk) x x x x x x
Miről ismerem fel a másik Felhasználót x x x x x x
Erről beszéltem a másik Felhasználóval x x x x x x
Ebben maradtam a másik Felhasználóval x x x x x x
Másik Felhasználóval megállapodott határidő x x x x x x
Helységnév x* x* x* x* x* x*
Lakóhely (helység, kerület csak) x x* x x* x* x
Születési hely
x* x x
Foglalkozás
x x* x* x* x
Munkahely
x x x* x
Facebook profil elérhetőség x x x x x
Twitter profil elérhetőség x x
Instagram profil elérhetőség x x x
LinkedIn profil elérhetőség x x x x
Érdeklődési kör x* x x x
Családi állapot (Lista: házas, egyedülálló, elvált, özvegy, bonyolult, kapcsolatban) x x
Gyerek van/nincs x x
Gyerekek száma x x
Gyerekek életkora x x
Végzettség x x* x*
Életkörülmények (listából választható: rendezett, luxus, éppen hogy kijövök, átmenetileg spórolós) x
Életmód (listából választható: nyugodt, sportos, aktív, világutazó, műélvező, munkamániás) x* x* x* x*
Gyerekvállalási szándék van/nincs x
Vallás x x
Politikai nézet x x
Pártpreferencia x x
Sport x* x x x
Testmagasság x* x*
Testsúly x x
Testalkat x* x*
Hajszín x x
Szemszín x x
Szexuális orientáció (listából választható: érzéki, tüzes, BDSM, erotikus játékszerek) x x
Lakás saját vagy bérelt x
Lakás típusa (listából választható: garzon, lakás, családi ház) x
Találkahely x*
Autó van/nincs x* x x* x
Szabadidő (Lista: egész nap, hétvégén, hétköznap, napközben, reggel, délben, este, éjjel) x* x
Szabadidő mennyisége (Lista: átlagos, kevés, bőséges) x*
Melltartó kosárméret (Csak nők, Lista: A, B, C, D, F) x
Intim méret (csak férfiak) x
Mell/derék/csípő méret x
Beosztás (Lista: beosztott alkalmazott, vezető beosztású alkalmazott, felsővezető, szabadúszó, egyéni vállalkozó, cégvezető, cégtulajdonos, tanuló, nyugdíjas, álláskereső) x* x x* x* x
Gyerek velem él x*
Üzleti e-mail cím x x
Weboldal címe x x
Facebook üzleti oldal címe x x
Üzleti mobiltelefonszám x x
Üzleti fax szám x x
Referenciák (link és leírás) x
Akciók x x
Üzleti instagram x
Vállalkozás neve x
Termékek és szolgáltatások x* x
Képviselt márkák x*
Hálózati tagságok x
Ágazati specializáció x* x*
Elért eredmények x
Szakmai múlt években megadva x* x*
Éves forgalom x
Elért szint x
Főállás/mellékállás x*
Nyitott-e az új rendszerekre? x*
Aktív/passzív/Uni x* x*
Kedvenc helyek x x x
Külső megjelenés (Lista: lányos, fiús) x* x*
Nyelvtudás x
Szakmai célok, elképzelt fejlődési irányok x*
Szexuális beállítottság (heteroszexuális, biszexuális, meleg/leszbikus) x x

38. A Meetyoou Applikációban történő regisztráció során a Felhasználók kötelesek adataikat a valóságnak és érvényes személyi igazolványuknak és lakcímkártyájuknak, jogi entitások esetében pedig közhiteles nyilvántartási adataiknak megfelelően megadni és kötelesek ezen adataiban bekövetkezett bármilyen változásról a Szolgáltatót haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül értesíteni.

A Szolgáltató kizárja felelősségét a regisztráció során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól. A Felhasználónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Felhasználó valódiságát ellenőrizni.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó regisztrációját visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a regisztráció során a megadott adatokkal történő bármilyen visszaélés gyanúja esetén.

Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó a jelen ÁFF-et, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Meetyoou Applikáció és Honlap használata, illetve a regisztráció során más személy vagy nem létező személy személyes adatait adja meg, vagy hamis, nem valós adatokat ad meg, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval fennálló szerződését azonnali hatállyal felmondani és a Felhasználó regisztrációját törölni.

A regisztráció során megadott személyes adatok közül az egyes profilokban a fenti 36. és 37. pontban * jellel ellátott személyes adatok nyilvánosak, azokat a többi Felhasználó láthatja. A * jellel meg nem jelölt adatok nem nyilvánosak, azonban a Felhasználó dönthet úgy, hogy ezen adatokat is nyilvánossá teszi, ebben az esetben a többi Felhasználó azokat az adatokat láthatja. A nyilvános adatokat a Felhasználó nem tudja egyenként, közülük válogatva zárttá tenni, a Felhasználó az összes publikus adatát egyszerre teheti nem nyilvánossá, azaz zárt adattá az Inkognitómód alkalmazásával, amely egyes esetekben külön díjfizetést igényel. A Felhasználó az alapbeállításként publikus adatok létezését és tényét elfogadja és kifejezetten ennek tudatában használja az Applikációt.

A jelszó (pin kód) elvesztése, elfelejtése esetén a Felhasználó kérésére a Szolgáltató reprodukálja, illetve módosítja azt.

39. Életkori korlátozás:

Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a 16. életévét még nem töltötte be, a Meetyoou Applikációban egyáltalán nem regisztrálhat, és sem az Applikációt, sem a Honlapot nem használhatja és az azokon elérhető Szolgáltatásokat nem veheti igénybe.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a 18. életévét még nem töltötte be, a Meetyoou Applikáció Flört, Társkeresés, Álláskeresés, Üzleti kapcsolatok és MLM kapcsolati moduljait nem használhatja, azokban fiókot nem hozhat létre, azokban nem regisztrálhat, és az azokhoz kapcsolódó Szolgáltatásokat nem veheti igénybe.

A Felhasználó a regisztráció során köteles a születési idejét a valóságnak megfelelően megadni. Az Applikáció a születési idő adatból számolja az életkort és attól függően engedi a Felhasználót regisztrálni az egyes kapcsolati profilokba és fiókokba. Bármilyen életkorra vonatkozó valótlan adatmegadás esetén a Szolgáltató a Felhasználó Meetyoou Applikációban történt regisztrációját és Meetyoou iókját jogosult törölni.

40. A Felhasználót teljes körű felelősség terheli a Meetyoou Applikációban történő regisztrációjához tartozó felhasználónév és jelszó (pin kód) párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű tevékenységgel kapcsolatban. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó (pin kód) harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

41. Felhasználó a regisztrációt a Meetyoou Applikáció Mobileszközére történő letöltését és telepítését követően teheti meg. Amennyiben a Meetyoou Applikáció Mobileszközön történő működéséhez a Meetyoou Applikáción kívüli egyéb programok, applikációk letöltése és telepítése is szükséges, a Felhasználó gondoskodik azok letöltéséről és telepítéséről.

A Felhasználó maga tudja a regisztrációját (profilját) a Meetyoou Applikációban törölni. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Meetyoou Applikáció regisztrációja, illetve profilja törlése esetén valamennyi, a Meetyoou Applikációban és a Honlapon rögzített adata, megrendelése véglegesen, nem visszaállítható módon törlésre kerül.

42. A Felhasználók a Meetyoou Applikációt és a Honlapot, valamint az azokon igénybe vehető Szolgáltatásokat csak és kizárólag jogszerű módon és jogszerű célra jogosultak használni. Amennyiben a Szolgáltató arról szerez tudomást, hogy a Meetyoou Applikációt vagy a Honlapot bűncselekmény elkövetéséhez vagy bűncselekmény elkövetésére használják, vagy a Szolgáltatónál erre utaló alapos gyanú merül fel, a Szolgáltató az illetékes és hatáskörrel rendelkező nyomozóhatóságoknál feljelentést tesz és a hatóságokkal a büntetőeljárás során folyamatosan együttműködik. A Felhasználók a büntetőeljárásban eljáró hatóságok felhívására szintén kötelesek ilyen esetekben az eljáró hatósággal megfelelően együttműködni.

Az ÁFF elfogadása

43. Felhasználók a jelen ÁFF szerinti Meetyoou Applikációban történő regisztráció során, a regisztráció befejező lépéseként kattintással magukra nézve kötelezőnek fogadják el a jelen ÁFF-et, valamint itt olvashatják el az Applikációra és a Honlapra vonatkozó Adatkezelési szabályzatot is.

44. Felhasználó a Honlap meglátogatása esetén a jelen ÁFF-et a Honlap meglátogatásával ráutaló magatartással magára nézve kötelezőnek fogadja el.

45. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Meetyoou Applikációt és a Honlapot csak akkor jogosult használni, ha az ÁFF-et magára nézve kötelezőnek fogadta el.

A Meetyoou Applikációban és a Honlapon elérhető Szolgáltatások és folyamatok leírása

46. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult egyéni döntési jogkörében egyoldalúan meghatározni, hogy a Meetyoou Applikációban és a Honlapon milyen Szolgáltatások és folyamatok érhetők el és működnek.

47. A Felhasználó a Meetyoou Applikációt valamely, de legalább egy Kapcsolati fiókban (profilban) történő regisztrációval tudja igénybe venni. Ilyen Kapcsolati fiók regisztráció nélkül az Applikáció szolgáltatásai nem vehetők igénybe.

A Felhasználó egyszerre egy vagy több, akár mindegyik Kapcsolati fiókban is regisztrálhat az Applikációban és hozhat létre profilt. Amennyiben a Felhasználó több Kapcsolati fiókban is regisztrált profilt, a Felhasználó megjelölheti, hogy melyik legyen az elsődleges Kapcsolati profilja, amelyet a többi, erre jogosultsággal rendelkező Felhasználó láthat a Felhasználóról.

Az Applikáció egyes meghatározott Szolgáltatásait a Felhasználó csak meghatározott Kapcsolati Profil regisztrálása esetén veheti igénybe, ezen Kapcsolati profil regisztráció nélkül ezek a külön lentiekben meghatározott Szolgáltatások nem vehetők igénybe.

A Felhasználónak bármikor lehetősége van további más Kapcsolati fiókokban az azokra vonatkozó díj ellenében regisztrálni.

48. Az Applikáció működési elve az, hogy az abban valamely Kapcsolati profilban regisztrált Felhasználók a Mobileszközükbe épített GPS alapján a fiókjukhoz tartozó Fánkméretben tartózkodó azonos vagy más Kapcsolati fiókban regisztrált többi Felhasználót az Applikációban elérhető térképen láthatják. Ezen Felhasználók egymással kapcsolatba léphetnek (a továbbiakban: Kontaktcsere), amely során a Felhasználó maga dönti el, hogy a másik Felhasználónak a Kontaktcsere során milyen adatokat mutat meg magáról.

A Felhasználók között ismerkedésre akkor is lehetőség van, ha nem azonos típusú Kapcsolati fiókban regisztráltak. Ebben az esetben a Felhasználó csak akkor tud a másik Kapcsolati fiókban regisztrált Felhasználóval Kontaktcserét végrehajtani, ha először megkeresést küld a kívánt Felhasználónak, majd ezt követően a megkeresést kapó Felhasználó regisztrál a megkereső Felhasználó Kapcsolati fiókjával azonos Kapcsolati fiókban. Amennyiben a megkeresést kapó Felhasználó nem kíván ismerkedni és Kontaktcserét végrehajtani, akkor nem vásárol Kapcsolati profilt. Ha a megkeresést kapó Felhasználó kész ismerkedni a másik Felhasználóval, viszont nem kívánja ehhez megvásárolni a Kapcsolati profilt, a megkeresést küldő Felhasználó a címzett Felhasználónak saját költségén megvásárolhatja a kívánt Kapcsolati fiók regisztrációt. Nem vásárolható azonban olyan megkeresett Felhasználónak Kapcsolati profil, aki a megkeresést követően az ismerkedésre nem nyitott vagy nem kíván kapcsolatot teremteni, Kontaktcserét végrehajtani.

A Felhasználó Kapcsolati profilt vásárolhat magának egy alkalomra, vagy meghatározott időtartamra is, így 1 hónapra, 1 negyedévre, 1 félévre vagy 1 évre is saját döntésétől függően.

Amennyiben a Felhasználók kontaktot cseréltek, akkor az egymástól távol lévő Felhasználók egymásnak legfeljebb 3 másodperc időtartamú video üzeneteket küldhetnek annak érdekében, hogy az egyeztetett találkozóra odataláljanak. Az első video üzenetváltást követően a Felhasználók bármelyike dönthet úgy, hogy mégsem kíván a másik Felhasználóval kapcsolatot felvenni, és elutasíthatja a kapcsolatot. Amennyiben erre nem kerül sor, a Felhasználók azt követően korlátlan számú, legfeljebb 3 másodperc hosszúságú video üzenetet küldhetnek egymásnak addig az időpontig, amíg nem találkoznak.

A GPS alapú lokáció meghatározás sajátossága, hogy az nem teljes pontossággal határozza meg a Felhasználók aktuális helyzetét. Ebből eredően lehetséges, hogy a Felhasználó tényleges lokációja eltér attól, mint amelyet a másik Felhasználó az Applikációban elérhető térképen lát. A Szolgáltató a GPS alapú lokáció meghatározásért, annak működéséért, pontosságáért és azért, hogy a Felhasználók lokációja az Applikációban elérhető térképen a valóságnak megfelelően került feltüntetésre, felelősséget nem vállal, azért felelősségét teljes mértékben kizárja. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Fánk belső körében a GPS meghatározás kifejezetten pontatlan, ezért az ebben a körben tartózkodó többi Felhasználó lokációjának meghatározása nem lehetséges és azt az Applikáció a térképen nem is mutatja. Az Applikáció azonban ezen a területen is mutatja, hogy hány Felhasználó van jelen, a Felhasználó a számra kattintva ki tudja listázni az ezen a területen tartózkodó Felhasználókat és az Applikáció erre szolgáló gombjával eldöntheti, hogy ezen Felhasználók közül kivel kíván megismerkedni.

A Felhasználó az előfizetésével érintett Fánkméreten kívüli, azt meghaladó távolságban tartózkodó Felhasználókat az Applikáció térképén csak pontként megjelölve, anonim formában látja, őket azonosítani nem tudja. Ezen Felhasználókat a Felhasználó nagyobb Fánkméret vásárlása esetén tudja megtekinteni.

A Felhasználó a többi Felhasználó Applikációban megjelenített adatait, Profilját, kontakt adatait nem jogosult és nem tudja saját készülékére lementeni, letölteni, ezen adatok csak az Applikációban érhetők el.

A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Applikáció és Szolgáltatás internet és GPS kapcsolat nélkül nem működik. A Felhasználó a Mobilkészülékén bármikor jogosult a GPS-t kikapcsolni, ebben az esetben viszont az Applikáció térkép funkciója nem működik.

Térkép

49. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy az Applikációban használt térkép a Google térkép szolgáltatása, amelynek pontosságáért, rendeltetésszerű és megfelelő működéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja. Az térkép eszköz részletes működéséről a Felhasználók a Google Térkép (Google Maps) honlapján szerezhetnek további tájékoztatást. A Szolgáltató kifejezetten kéri a Felhasználókat, hogy az Applikációt és a Térképet csak akkor használják, ha ezen működési elveket és feltételeket részletesen és alaposan elolvasták és azzal egyetértenek.

Arcfelismerés

50. A Felhasználók ismerkedési szándék esetén egymást az Applikáción belül futó Arcfelismerési szoftverrel ismerik fel és azonosítják. Az Arcfelismerő szoftver célja az is, hogy minden Felhasználó csak saját magáról tudjon az Applikációba Profil- vagy egyéb képet feltölteni és beállítani. Az Arcfelismerő szoftver a Felhasználói azonosítására szolgáló Profilképhez hasonlítja az összes többi, a Felhasználó által készített és az Applikációba feltölteni kívánt fotót, és amennyiben a két fotó egyezése kevesebb, mint 50% az Arcfelismerő szoftver elemzése alapján, akkor az adott képet az Applikációba feltölteni nem lehet, azt az Applikáció elutasítja. Profil- és egyéb képet az Applikációban csak az Applikációt futtató Mobilkészülék kamerájával lehet készíteni, külső forrásból származó képet az Applikációba nem lehet feltölteni. Az Applikáció használatához ezért a Mobileszköz kamerájának és fotóinak Applikáció által történő használata és hozzáférése szükséges. Amennyiben a Felhasználó ezt a hozzáférést Mobileszközén nem engedélyezi, úgy az Applikációba fotót, képet feltölteni nem tud. A Felhasználó ezen korlátozást az Applikáció használatával kifejezetten elfogadja és az Applikációt ennek tudatában használja.

A Szolgáltató által alkalmazott Arcfelismerő rendszer a Microsoft Azure terméke, amelynek rendeltetésszerű és megfelelő működéséért, elemzési eredményeiért, a Felhasználó fotójának ezen eszköz által végzett elemzés eredményeként történő elutasításáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja. Az Arcfelismerő eszköz részletes működéséről a Felhasználók a Microsoft Azure honlapján szerezhetnek további tájékoztatást. A Szlgáltató kifejezetten kéri a Felhasználókat, hogy az Applikációt és az Arcfelismerést csak akkor használják, ha ezen működési elveket és feltételeket részletesen és alaposan elolvasták és azzal egyetértenek.

Az Arcfelismerési funkciót a Felhasználók díj fizetése ellenében használhatják és különböző csomagok közül választhatnak, amelyek különböző mennyiségű Arcfelismerési elemzés lefuttatását teszik lehetővé.

Az 5 és 20 darabos Arcfelismerés csomag 24 órán át érvényes és használható, egyszeri fix díj ellenében vehető igénybe és a 24 óra elteltével a fel nem használt Arcfelismerések elvesznek.

A 100 darabos Arcfelismerés csomag egy hónapig érvényes, és havi előfizetési díj ellenében vehető igénybe. A hónap lejártával a fel nem használt Arcfelismerések elvesznek, nem vihetők át egyik hónapról a másikra, az Arcfelismerések száma minden hónapban a 100 darabos csomaggal újrakezdődik, és amennyiben a Felhasználó az adott hónap végén nem modja le az Arcfelismerés előfizetését, úgy a következő hónapra az előfizetés automatikusan meghosszabbodik.

Álláskeresés és Üzleti Kapcsolatok modul működése az álláskeresés elősegítésében

51. Az Álláskeresés modul és fiók célja az, hogy az állást kereső Privát felhasználó Álláskeresés fiókot regisztrál az Applikációban, és így az Applikációban elérhető térképen az előfizetésének megfelelő Fánkméretben megjelenítésre kerülnek számára az Üzleti Kapcsolatok fiókban regisztrált azon Üzleti Felhasználók (Meetyoou pontok), amelyek az Applikáció Üzleti Kapcsolatok fiókjában állásra jelentkezési felhívást tettek közzé.

A Privát Felhasználó az Álláskeresés profilban az álláskereséséhez tartozó releváns adatokat adhat meg, így például a foglalkozását, munkahelyét, beosztását, végzettségét, szakmai céljait, elképzelt fejlődési irányait, LinkedIn vagy Facebook profil elérhetőségét.

A Privát Felhasználó a Fánkméretébe tartozóan megjelenített Meetyoou pontokhoz tartozó, az Applikációban megjelenített QR kódra kattintva tudja megnézni, hogy az adott Meetyoou pont milyen álláslehetőséget kínál és milyen állásra milyen jelentkezőt vár.

Amennyiben a Felhasználónak a Fánkméretében megjelenített valamely Meetyoou pont által kínált álláslehetőség tetszik, a Felhasználó az Applikációban az erre szolgáló gomb megnyomásával jelezheti a Meetyoou pontnak (Üzleti Felhasználónak) ismerkedési szándékát.

52. Az Applikáció Üzleti Kapcsolatok profiljában, fiókjában regisztrált Üzleti Felhasználó Meetyoou pontként jelenik meg az Álláskeresés fiókban regisztrált Privát Felhasználók Applikáció térképén. Az Üzleti Kapcsolatok profilban regisztrált Üzleti Felhasználók az Applikációban keresést indíthatnak az Álláskeresés fiókban regisztrált Privát Felhasználók között az Üzleti Felhasználóhoz tartozó előfizetés szerinti Fánkméretben az általuk kínált álláslehetőség betöltése céljából. Az Üzleti Felhasználó által az Applikációban megjelenített álláslehetőséget az Applikáció összepárosítja az Álláskeresés fiókban regisztrált, releváns és az Üzleti felhasználó kritériumainak megfelelő Privát Felhasználókkal, és ezen Privát Felhasználókat az Üzleti Felhasználónak megjeleníti. Az Üzleti Felhasználó a Privát Felhasználók listájából eldöntheti, hogy melyik Felhasználóval kívánja felvenni a kapcsolatot. Amennyiben az Üzleti Felhasználó fel kívánja venni a kapcsolatot valamely Privát Felhasználóval, akkor az Applikáció megfelelő gombjának megnyomásával kapcsolat felvételi kérelmet küld a Privát Felhasználónak, amelyet ha a Privát Felhasználó elfogad, akkor a Felhasználók között Kontaktcserére kerülhet sor. Az üzleti Felhasználók számára csak akkor válik a Privát Felhasználó azonosíthatóvá az Applikációban, ha a Privát Felhasználó azonosságának felfedéséhez hozzájárult. Ezen intézkedés célja az Álláskeresés során a diszkrimináció, zaklatás megelőzése.

Az Üzleti Felhasználók az Applikációban történő álláslehetőség megjelenítése során mindenben a jogszabályoknak megfelelően kötelesek eljárni. Az Üzleti Felhasználók anonim álláshirdetést az Applikációban nem tehetnek közzé, nem jeleníthetnek meg.

Az Üzleti Felhasználók az Applikációban annyi darab álláshirdetést jeleníthetnek meg, amennyire előfizetésük szerint jogosultak. Egy álláshirdetés legfeljebb 60 napig jelenik meg az Applikációban, ezen időtartam lejártát követő 5 napon belül, ha az Üzleti Felhasználó előfizetését nem újítja meg, az általa megjelenített álláshirdetés törlődik az Applikációból.

Az Üzleti Kapcsolatok modul egyéb funkciói

53. Az üzleti Kapcsolatok fiókban regisztrált Üzleti Felhasználók Meetyoou pontokként kerülnek megjelenítésre az Applikációban elérhető térképen. A Meetyoou pontként megjelölt Üzleti Felhasználók Üzleti Kapcsolatok fiókjukban megadhatnak akciókat, megjelölhetnek általuk nyújtott ajánlatokat, termékekeket, zolgáltatásokat, amelyek a Meetyoou pont mellett az Applikáció térképén meg fognak jelenni minden Felhasználónak, akinek az előfizetése szerinti Fánkméretében a Meetyoou pont beletartozik. Ebben a funkcióban kontaktcserére és kapcsolatfelvételre nem kerül sor.

Az Üzleti Felhasználók csak saját terméket, szolgáltatást népszerűsíthetnek az Applikáción keresztül, az Üzleti Felhasználók által az Applikációban feltüntetett, megjelenített tartalmakért, szolgáltatásokért, termékekért és azok Üzleti Felhasználónál történő tényleges elérhetőségéért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.

Az Üzleti Felhasználók csak olyan terméket, szolgáltatást, akciót, promóciót jeleníthetnek meg az Applikációban, amelyeket ténylegesen nyújtanak, és kötelesek ezen tartalmak megjelenítése és közzététele során a hatályos jogszabályokat betartani, így különösen de nem kizárólagosan a reklámtörvény, a fogyasztóvédelem, a versenyjog, a szerzői jog, az iparjogvédelmi jog szabályait betartani.

Az Üzleti Felhasználók csak jogtiszta termékeket és szolgáltatásokat jeleníthetnek meg az Applikációban, és jogszavatosságot és feltétlen helytállást vállalnak a Szolgáltatóval és a Felhasználókkal szemben is, hogy az általuk kínált termékek, szolgáltatások és az Applikációban általuk megjelenített tartalom tekintetében minden, az Applikációban történő megjelenítéshez szükséges joggal és felhatalmazással, engedéllyel rendelkeznek, és hogy harmadik személyeknek azokkal kapcsolatban semmilyen jogos igényük vagy joguk nincsen. A Szolgáltató nem felel a jogszavatosság megsértéséből eredően keletkező semmyilen igényért vagy kárért, azért felelősségét kifejezetten kizárja, azért a jogosulttal szemben közvetlenül az Üzleti Felhasználó felel.

A Meetyoou Applikációban térítésmentesen elérhető Szolgáltatások köre:

54. A Felhasználó a MeetYoou Applikációban történő regisztrációval, díjfizetés nélkül jogosult a Barátság, Flört vagy Társkeresés fiókok és modulok (profilok) közül általa választott egy fiókot (profilt) regisztrálni és használni. Ezen fiók regisztráció és használat (a továbbiakban: Díjmentes Alapprogram) díjmentes és az alábbi szolgáltatások érhetők el benne:

– Fánkméret: 20 és 50 méter közötti sávban a Felhasználó Mobileszköz lokációja körül; zárt térben, ahol a GPS nem elérhető: 50 és 80 méter közötti sávban.
– A Fánkba eső többi Felhasználó elsődleges kapcsolati profilja nem látszik.
– A Fánkban eső többi Felhasználó összes kapcsolati profilja nem látszik.
– Arcfelismerés nem elérhető.
– Irányt és távolságot az Applikáció nem mutat folyamatosan.
– A másik Felhasználóhoz vezető irányt és távolságot legfeljebb 5 percig mutatja az Applikáció
– A Profilfotó maximális mérete 10%-os.
– A Felhasználó nem látja a többi Felhasználó profil adatait.
– A Felhasználó csak egy darab Profilkép feltöltésére jogosult az Applikációban.
– A Felhasználó saját bemutatkozó videót nem készíthet és tölthet fel az Applikációba.
– Titkosítás nincs.
– Inkognitó mód (Profilkép elrejtése) nincs.

A Felhasználó bármikor jogosult a következő pont szerinti díjfizetés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokat igénybe venni az ingyenesen használható szolgáltatásokon felül.

A Meetyoou Applikációban térítés ellenében elérhető Szolgáltatások köre

55. A Felhasználó a Meetyoou Applikációban az előző pont szerinti ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokon felül az alábbi szolgáltatásokat veheti igénybe díjfizetés ellenében:

55.1. Csomagban vásárolható alapprogramok:

A Felhasználó bármelyik Díjmentes Alapprogramon felül vásárolhat magának további alapprogramot. A Szolgáltató az alábbi Alapprogram csomagokat nyújtja, amelyek az alábbi szolgáltatásokat foglalják magukban:

1. csomag 2. csomag 3. csomag 4. csomag
Melyik fiókhoz vehető igénybe? Bármelyikhez Bármelyikhez Bármelyikhez Bármelyikhez
Nagyobb Fánkméret Nyílt térben: 20 és 150 méter közötti sávban, zárt térben: 50 és 180 méter közötti sávban Nyílt térben: 20 és 500 méter közötti sávban, zárt térben: 50 és 530 méter közötti sávban Nyílt térben: 20 és 1.000 méter közötti sávban Nyílt térben: 20 és 20.000 méter közötti sávban
A Fánkba eső többi Felhasználó elsődleges kapcsolati profilja látszik-e nem nem igen igen
A Fánkba eső többi Felhasználó összes kapcsolati profilja látszik-e nem nem nem igen
Arcfelismerés nem nem nem igen
Másik Felhasználóig irány és távolság mutatása folyamatosan nem igen igen igen
Másik Felhasználóig irány ás távolság mutatás időtartama 5 perc 5 perc 10 perc Távolságfüggő
Profilfotó maximális mérete 20 % 50 % 75 % Teljes méret
Többi Felhasználó profil adatainak láthatósága nem igen igen igen
Fotók száma Profilkép + 2 kép Profilkép + 4 kép Profilkép + 9 kép Profilkép + 9 kép
Saját bemutatkozó videó nem nem nem igen
Titkosítás nem igen, feltétele: Álláskeresés vagy Üzleti kapcsolatok fiók regisztráció igen, feltétele: Álláskeresés vagy Üzleti kapcsolatok fiók regisztráció igen, feltétele: Álláskeresés vagy Üzleti kapcsolatok fiók regisztráció

A Szolgáltató a fenti csomagok tartalmát és igénybe vételi feltételeit szabadon, bármikor, egyoldalú döntéssel jogosult megváltoztatni, azokat megszüntetni vagy helyettük új csomagokat bevezetni. A Szolgáltató a fenti csomagok vételárát a jelen ÁFF mellékletét képező Díjtáblázatban határozza meg. A Szolgáltató a csomagok árait jogosult egyoldalúan bármikor módosítani. Visszamenőleges hatályú vételár, illetve díjmérték módosításra a Szolgáltató csak a Felhasználó hozzájárulásával jogosult.

A Felhasználó a fenti Alapprogram csomagokat egyszeri díj megfizetésével vásárolhatja meg és veheti igénybe.

A Felhasználó a fenti Alapprogramokat akár egy kapcsolati fiók regisztrációval, akár egyidejűleg többféle kapcsolati fiók regisztrációval is igénybe veheti.

A Szolgáltató különböző Alapprogram kombinációkat csomagként is kínál megvételre, ezek az alábbiak:

a) Egy darab kapcsolati profil megvásárlása
b) Dating csomag megvásárlása, amely a Barátkozás, Flört és Társkeresés fiókot és modult foglalja magában
c) Dating + Business csomag megvásárlása, amely a Barátkozás, Flört, Társkeresés és Álláskeresés fiókot és modult foglalja magában

A kapcsolati profilok és kapcsolati profil csomagok havi, negyedéves, féléves vagy éves előfizetési díj ellenében vehetők igénybe, amelyek összegét a jelen ÁFF mellékletét képező Díjtáblázat tartalmazza. Ezen periodikus előfizetések megújuló jellegűek, vagyis amennyiben a Felhasználó azokat az adott periódus végén nem mondja le, úgy automatikusan, minden további értesítés nélkül meghosszabbodnak a következő periódusra. A periodikus előfizetési díj előre fizetendő minden periódus vonatkozásában, és periódus közbeni lemondás esetén is a teljes periódusra vonatkozó teljes díj fizetendő.

55.2. Nem csomagban, hanem egyenként is megvásárolható Szolgáltatások:

A) Havi előfizetési díj ellenében igénybe vehető egyedi szolgáltatások:
 Arcfelismerés 100 darabos csomag
 Irány és távolság mutatás folyamatosan
 Elsődleges kapcsolati profil és összes kapcsolati profil láthatósága
 Inkognitó mód (Profilkép elrejtése)

B) Egyszeri díj ellenében igénybe vehető egyedi szolgáltatások:
 Titkosítás (Előfeltétele az Álláskeresés vagy az Üzleti Kapcsolatok profil megvásárlása és regisztrációja)
 Fánkméret 20 km
 Többi felhasználó összes és elsődleges kapcsolati profilja is látszik (az ingyenes és az 1., 2. és 3. Alapprogram csomagban vásárolható)
 Arcfelismerés 5 db – csak 24 órán át elérhető
 Arcfelismerés 20 db – csak 24 órán át elérhető
 Irány és távolság mutatás időtartama távolságtól függően (az ingyenes és az 1., 2. és 3. Alapprogram csomagban vásárolható)
 Legnagyobb méretű profilfotó megtekintése (az ingyenes és az 1., 2. és 3. Alapprogram csomagban vásárolható)
 Felhasználói adatok megtekintése (az ingyenes Alapprogram csomagban vásárolható)
 Plusz Kapcsolati profil vásárlása (csak az adott Kapcsolati fiókkal és profillal nem rendelkező Felhasználók által vásárolható)
 Visszadobás 1 db-os, egyszeri

55.3. Az Üzleti kapcsolatok modulban és fiókban vásárolható szolgáltatások:

 Céges előfizetés 6 álláspozícióra – csak negyedéves előfizetés érhető el, negyedév leteltével a ki nem használt pozíciók elvesznek, nem vihetők át a következő negyedévre.
 Céges előfizetés 12 álláspozícióra – csak féléves előfizetés érhető el, féléves időtartam leteltével a ki nem használt pozíciók elvesznek, nem vihetők át a következő féléves időtartamra.
 Céges előfizetés 24 álláspozícióra – csak éves előfizetés érhető el, az egy éves időtartam leteltével a ki nem használt pozíciók elvesznek, nem vihetők át a következő egy éves időtartamra.

A fenti előfizetések megújuló jellegűek, vagyis amennyiben a Felhasználó azokat az adott periódus végén nem mondja le, úgy automatikusan, minden további értesítés nélkül meghosszabbodnak a következő periódusra. A periodikus előfizetési díj előre fizetendő minden periódus vonatkozásában, és periódus közbeni lemondás esetén is a teljes periódusra vonatkozó teljes díj fizetendő.

Az Üzleti Kapcsolatok modulban és fiókban az alábbi egyszeri díjas szolgáltatások vásárolhatók:
 Plusz 1 csomag
 Plusz 3 csomag
 Plusz 5 csomag
 Plusz 10 csomag

Valamennyi fenti szolgáltatás konkrét díját a Díjtáblázat tartalmazza.

A Honlapon elérhető szolgáltatások

56. A Szolgáltató a Honlapon az Applikációval kapcsolatos információkat tesz közzé, valamint az Applikációval és Szolgáltatásokkal kapcsolatos promóciókat, nyereményjátékokat szervez.

Ezen promóciók általános szabályait a jelen ÁFF tartalmazza, míg az egyes promóciók eltérő vagy különös szabályait a Szolgáltató az adott promóció leírásában, a Honlapon határozza meg. Amennyiben a jelen ÁFF és a promóció különös feltétele egymástól eltér, a Honlapon megjelenő különös promóciós feltételek alkalmazandók.

A Játékban az Applikációban regisztrált Felhasználók vehetnek részt, akik Mobilkészülékükre letöltötték a Meetyoou Applikációt, abban regisztráltak, és a Játék lezárulásáig az Applikációt vagy az abban lévő regisztrációjukat nem törlik.

A Játékban az vehet részt, aki valamilyen, a Szolgáltató által meghatározott tartalmat a Facebookon megoszt. Egy Felhasználó egy héten legfeljebb 7 napon és egy nap legfeljebb egyszer oszthatja meg a Játék során a tartalmat, ezzel növeli sorsolási esélyeit.

A Játék kezdő és záró időpontját, valamint a megosztandó tartalmat, továbbá a kisorsolásra kerülő nyereményt az adott Játék szabályzata és különös szabályai tartalmazzák a Honlapon.

A sorsolásra a különös Játék feltételekben meghatározott időpontban kerül sor a Szolgáltató irodájában. A sorsolás a Játékban részt vett Felhasználók Szolgáltató CRM rendszerébe betöltött Facebook azonosítójából történik. A CRM rendszerbe minden egyes megosztásról egy Facebook azonosító kerül lementésre, és a sorsolás ezen Facebook azonosítók alapján történik. A Játékban résztvevő Felhasználók Facebook azonosító listája a Honlapon folyamatosan frissítve elérhető, azt bármelyik Felhasználó ellenőrizheti és bárki számára nyilvánosan megismerhető.

A sorsolást a Szolgáltató kézi húzással bonyolítja meg, amelyet kamerafelvételen rögzít és amely felvételt élő adásban a Facebook-on Live videóként nyilvánosan lehet követni és megtekinteni.

A nyertesek listáját a Szolgáltató a saját Facebook oldalán, valamint a Honlapon is közzéteszi.

A Szolgáltató a Honlapon PDF formátumú listában közzéteszi, hogy melyik Felhasználó a Játékban hányszor osztotta meg az adott tartalmat.

A sorsolásban azok a Felhasználók vesznek részt, akik a megosztott Facebook posztot a sorsolás időpontjáig megőrizték, nem törölték ki.

A nyertesek a Szolgáltatótól személyesen vehetik át a nyereményt a Szolgáltató által meghatározott helyszínen, amelyet a Szolgáltató szintén Facebook Live videón rögzít és élőben sugároz a Facebook-on.
Az a Felhasználó, aki – a részvételi feltételek elfogadásának időpontjában – a 16. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére és igénybevételére csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel együtt – jogosult.

Nem vehetnek részt a Játékban a Szolgáltatónál munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, a Szolgáltató tulajdonosai, vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, megbízottjai és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

A Játékban kizárólag magyarországi állandó lakcímmel vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező személyek vehetnek részt.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Játék bármely szakaszában a Játékból, a sorsolásból kizárja azt a Felhasználót, vagy a Felhasználó kisorsolása esetén a nyeremény átadását megtagadja annak a Felhasználónak, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Felhasználóval szemben, aki:
a. a Játék menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni,
b. más Játékos vagy személy regisztrációs adataival (pl. Facebook profil) visszaél;
c. a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy alternatív nyereményt adjon a meghatározott nyeremények helyett, feltéve, hogy azok értéke és jellege hasonló.

A sorsolásra 3 tagból álló sorsolási bizottság előtt kerül sor, melyről jegyzőkönyv készül.

A nyeremények sorsolásán sorsolásonként 3 darab pótnyertes is kisorsolásra kerül. A pótnyertesek a kisorsolás sorrendjében lépnek a nyertesek helyébe, amennyiben a nyertes Felhasználó a Játékra történő regisztrációt követően, de még a sorsolás időpontja előtt törli mobilkészülékéről a Meetyoou Applikációt, vagy a Meetyoou regisztrációját, vagy a Játék során megosztott Facebook posztot, vagy a Játék regisztráció során megadott e-mail címén nem elérhető, vagy a nyereményről lemond, vagy a Játékból kizárásra kerül. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép.

A nyerteseket a Szolgáltató a nyertesek e-mail címe, illetve annak a nyertesek azonosítására alkalmas, az e-mail levelezés szolgáltatót nem tartalmazó részlete a Szolgáltató Facebook oldalán, Meetyou Applikációban, a Honlapon történő közlésével, valamint a regisztrációkor megadott e-mail címen, e-mail-ben értesíti a nyereményről.

A nyertesek jogosultak a nyereményről lemondani legkésőbb a nyeremények sorsolását követő 3 munkanappal bezárólag a Szolgáltatónak küldött e-mailben az alábbi e-mail címre: ……………@………………hu

A Vásárlás általános folyamata

57. A Meetyoou Applikációban csak a Meetyoou Applikációban regisztrált Felhasználó indíthat vásárlást. A vásárlás folyamata során a Felhasználó először megismeri a megvásárolandó Szolgáltatás jellemzőit, kiválasztja a kívánt Szolgáltatást, Kosárba helyezi, majd ezt követően elindítja a fizetési folyamatot.

A Meetyoou Applikációban és a Díjtáblázatban feltüntetett árak az általános forgalmi adót is magukban foglaló bruttó árak.

TÁJÉKOZTATÁS A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ÁLTAL TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELE SORÁN A SZOLGÁLTATÓ ÉS A FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓ, MINT TÁVOLLEVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZŐDÉS VONATKOZÁSÁBAN:

58. Kérjük kedves Felhasználóinkat, hogy a Szolgáltatások igénybe vétele előtt ezeket az információkat tanulmányozzák át, és kizárólag ennek ismeretében vásároljanak, illetve vegyék igénybe a szolgáltatásainkat (a jogszabály szóhasználatával: “kössenek szerződést”).

59. A Szolgáltató a fentieknek megfelelően az alábbi tájékoztatást nyújtja:

a) Szolgáltató neve: lásd a jelen ÁFF 4. pontja.

b) Szolgáltató székhelye, üzleti tevékenységének helye, postai címe, a Szolgáltató adatai: lásd a jelen ÁFF 4. pontja

c) A szolgáltatások lényeges tulajdonságai:

A megvásárolható szolgáltatások lényeges jellemzői a jelen ÁFF-ben és a Meetyoou Applikáció megfelelő menüpontjaiban találhatók.

d) A szerződés szerinti szolgáltatásokért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, valamint az esetlegesen ezen felül felmerülő valamennyi további költségről:

A Szolgáltatások bruttó árairól, az azokon felül fizetendő díjak és egyéb költségek összegéről a Felhasználó a Szolgáltatások megrendelése, igénybe vétele előtt a Fizetés gomb megnyomását megelőzően a Meetyoou Applikáció megfelelő menüpontjában tájékozódhat. A Felhasználónak az itt, a Fizetés gomb megnyomását megelőzően megjelenített bruttó árakon, díjakon és egyéb költségeken felül egyéb költsége nem merülhet fel.

A feltüntetett árak az ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét tartalmazzák magyar forintban kifejezve, bruttó árak, az ÁFA összegét magukban foglalják. A szolgáltatás jellegéből adódóan egységár feltüntetésére nincs mód. Ha a szolgáltatás igénybevételéért a Felhasználónak kezelési költséget, kényelmi díjat vagy egyéb díjat kell fizetnie, akkor azt a vásárlás folyamata során a Meetyoou Applikáció pontosan feltünteti. Az esetlegesen fizetendő kezelési költség a Szolgáltató szolgáltatásának díja, nem a bankkártya vagy más fizetési mód használata miatt számított összeg. Az ellenszolgáltatás teljes összege valamennyi költséget tartalmazza.

e) Határozatlan időre szóló szerződés vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében:

A Szolgáltató határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést alkalmaz. Az ellenszolgáltatás összege az adott vásárlásra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.

Meghatározott időre történő előfizetés esetén ezen periodikus előfizetések megújuló jellegűek, vagyis amennyiben a Felhasználó azokat az adott periódus végén nem mondja le, úgy automatikusan, minden további értesítés nélkül meghosszabbodnak a következő periódusra. A periodikus előfizetési díj előre fizetendő minden periódus vonatkozásában, és periódus közbeni lemondás esetén is a teljes periódusra vonatkozó teljes díj fizetendő.

f) A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díja:

A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a Felhasználó egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. A Szolgáltató maga azonban emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.

g) A teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról:

A fizetés és a megvásárolt szolgáltatás kézbesítése a Felhasználó Meetyoou Applikációban regisztrált felhasználói fiókjába történik és a Meetyoou Applikációban gyakorlatilag valós időben, azonnal végbemegy. A fenti szolgáltatások kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus, a teljesítési határidő azonnali.

A Felhasználó a jelen ÁFF szerinti fizetési módokkal a megrendelést követően azonnal kiegyenlíti a szolgáltatás ellenértékét.

h) A fogyasztót megillető elállási és felmondási jogról:

A jogszabály szerint fogyasztónak minősülő Felhasználót a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 20.§ b) pontja szerint megillető, 14 napos indokolás nélküli elállási és felmondás joggal kapcsolatos tájékoztatást a jelen ÁFF jelen pontja és 2. és 3. sz. melléklete tartalmazza.

Az elállás és felmondás joga vonatkozásában a jelen pont szerinti Felhasználón a továbbiakban kizárólag a jogszabályok szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználó értendő.

A vásárlás a “Fizetés” vagy „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható.

A Felhasználó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) bekezdés a) pontja alapján az elállási jogát, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a megvásárolt szolgáltatás egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól, így a 24 órás időtartamra megvásárolható Szolgáltatások esetében, mivel azok kezdési időpontja nem késleltethető, nem határozható meg, a Fizetés időpontjától kezdődnek és 24 órával később megszűnnek.

Az elállási jog azon szolgáltatásokra sem érvényesíthető, amelyek igénybe vételét a Felhasználó már megkezdte, így például meghatározott darabszámú lehetőséget, terméket vagy szolgáltatást magában foglaló előfizetés esetén, ha a Felhasználó a rendelkezésére álló lehetőségek, termékek, szolgáltatások közül már elhasznált akár egyet is.

Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában sem a megvásárolt Szolgáltatást, előfizetést visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

Abban az esetben, ha a Felhasználó olyan Szolgáltatást vásárolt, amely nem adott időpontra szól (pl. bármikor felhasználható) illetve, ha olyan más Szolgáltatást vett igénybe, amelyre vonatkoznak a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben szabályozott fogyasztói elállási és felmondási jog szabályai, így a parkolási és E-matrica szolgáltatásra, akkor ezek a jogok az alábbi módon érvényesíthetők:

i) A Szolgáltató abban az esetben kezdi meg a szolgáltatás nyújtását a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését, azaz a fizetés megtörténtét követő 14 napon belül, ha a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó a szolgáltatás kifizetését megelőzően tett, külön nyilatkozattal kifejezetten igényli és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az igénybe vett szolgáltatás nyújtását a jelen ÁFF szerint, a Kormányrendelet 20.§ (2) bekezdés b) pont szerinti időtartam (14 nap) lejártát megelőzően kezdje meg. Amennyiben a Felhasználó ezt a nyilatkozatot megteszi, a Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Kormányrendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja szerinti elállási és felmondási jogát a szolgáltatás egésze teljesítését követően nem gyakorolhatja, ezen elállási és felmondási jogát elveszíti. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás egészének a teljesítése a fizetést követően azonnal megtörténik, a Felhasználó a Fizetést követően nem gyakorolhatja ezen elállási és felmondási jogát.

ii) Amennyiben a Fogyasztó ezen nyilatkozatát nem teszi meg, tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását nem kezdi meg, viszont a Felhasználót a Kormányrendelet 20.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti időtartamban (14 nap) elállási jog illeti meg a szerződés megkötésének időpontjától, amelyet a jelen ÁFF 2. sz. melléklete szerinti nyilatkozat minta kitöltésével gyakorolhat.

A fogyasztó Felhasználó az elállási, vagy felmondási jogát vagy a kormányrendelet 2. számú melléklete szerinti, jelen ÁFF 2. sz. mellékletét képező forma levélen, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja, amelyet köteles eljuttatni a Szolgáltató jelen ÁFF-ben meghatározott postacímére vagy az …………………@………………hu elektronikus levelezési címére. Az elállási, illetve felmondási jog gyakorlása határidőben történik, ha azt a Felhasználó az előző bekezdésben foglalt határidőben elküldi. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jelen bekezdésben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

A Felhasználó jelen pont szerinti elállási jogának gyakorlása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a nyilatkozat Szolgáltató által történő kézhezvételétől számított 14 napon belül a visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett hozzájárulását adja, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

A felmondási jog gyakorlása esetén a megszűnés időpontjáig nyújtott szolgáltatásért járó ellenértékre a Szolgáltató jogosult, az ellenérték azon része, amely meghaladja a ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékét, a Felhasználó részére visszatérítésre kerül. Az elszámolás során a Felhasználó által arányosan fizetendő összeget az ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a Felhasználó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni. A Felhasználó a jelen bekezdés szerint köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit, ha a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes kérésére kezdte meg, és a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát.

Tekintettel arra, hogy termék visszaküldésére nincs lehetőség a szolgáltatások elektronikus úton történő teljesítése miatt, ezért a termék visszaküldésével kapcsolatos költség sem merül fel.

Mivel a Szolgáltatónak nem merül fel költsége a teljesítés megkezdését követően gyakorolt elállási, felmondási joggal kapcsolatban, ezért a Felhasználó ilyen ésszerű költség megtérítésére nem köteles.

i) A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről:

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót kellékszavatossági igénye alapján?

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy a Felhasználó igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. A Felhasználó választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltatások nem fizikai termékek, hanem elektronikusan nyújtott mobilszolgáltatások, ezért azok esetében a csere lehetősége fogalmilag kizárt. A nem működő Szolgáltatás esetében a Felhasználó javítást kérhet. A Szolgáltatásokban fellépő hibát csak a Szolgáltató javíthatja annak szoftveres és elektronikus jellegéből adódóan, a Felhasználó a hibát nem jogosult maga kijavítani vagy más harmadik személlyel kijavíttatni.

Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó a kellékszavatossági igényét?

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Felhasználó a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti a Felhasználó a kellékszavatossági igényét?

A Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Elektronikus szolgáltatás esetén a csere lehetősége fogalmilag kizárt.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó a termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a Felhasználó e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti a Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Felhasználó kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Felhasználó nem érvényesíthet. A Felhasználó termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
j) Az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről:

A Felhasználó a szolgáltatásokkal kapcsolatban az adott témakörben a jelen ÁFF-ben, illetve a Honlapon megadott e-mail címeken és telefonszámokon is kérhet tájékoztatást. Az ügyfélszolgálat elérhetőségeit a jelen ÁFF tartalmazza. A Szolgáltató jótállást nem vállal, és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve melléklete értelmében a Szolgáltató által értékesített termékkörre, szolgáltatásra jótállási kötelezettség nem vonatkozik.

k) Rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a magatartási kódexről történő másolatkérés módjáról:

Nem áll rendelkezésre, másolatkérésre nincs mód.

l) Határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről:

Ellenkező kikötés hiányában a határozott időre szóló szerződések esetén a szerződés időtartama a szolgáltatás időtartamához igazodik.

Ellenkező kikötés hiányában a határozatlan időre szóló szerződések estén a felmondási idő 15 nap. A szerződések megszüntethetők a szerződő felek közös megegyezésével is. A szerződések időtartamáról és megszüntetésének feltételeiről bővebb tájékoztatást a jelen ÁFF tartalmaz.

m) Határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről:

Nincs ilyen eset.

n) A fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról:

A szolgáltatások időtartamához igazodik.

o) A fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtásáról és annak feltételeiről:

Nincs ilyen.

p) A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről:

A Szolgáltató az általa üzemeltetett szerverek és egyéb berendezések (ide értve a hálózati kapcsolatot biztosító infrastruktúra) működtetése kapcsán a szükséges védelmi intézkedéseket elvégezte és fenntartja, folyamatosan frissíti. Az eszközök megfelelő elhelyezéséről és fizikai védelméről gondoskodik, illetve a tárolt adatok védelmét a rendelkezésre álló informatikai eszközök révén biztosítja. Bővebb tájékoztatás a jelen ÁFF adatbiztonságra vonatkozó szabályai tartalmaznak.

q) A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően:

A Meetyoou Applikáció és Honlap böngésző független módon együttműködik valamennyi széles körben használt és széles körben elterjedt operációs rendszerrel, illetve megjeleníthető mobileszközökön (mobiltelefon, táblagép).

r) A jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról:

A Felhasználók a panaszaikkal a jelen ÁFF szerint fordulhatnak a Szolgáltatóhoz, amely minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Szolgáltató és a Felhasználó a jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a Felhasználó a hatályos jogszabályok, illetve a jelen ÁFF szerint hatósághoz, bírósághoz, békéltető testülethez fordulhat.

s) A békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről:

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület)
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Tel/Fax: (+36-1) 269-0703, (+36-1) 784-3076, (+36-1) 784-3149
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.h
Levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület, 1364 Budapest, Pf.: 81

A fizetésre vonatkozó rendelkezések

60. A Meetyoou Applikációban és a Honlapon keresztül igénybe vett Szolgáltatások ellenértékét a Felhasználó bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki.

A Felhasználó a Meetyoou Applikációban és a Honlapon keresztül lebonyolított vásárlásairól számla kiállítását igényelheti a Fizetéskor, a Fizetési művelet lezárását megelőzően az erre vonatkozó gomb megnyomásával vagy checkbox bejelölésével vagy a számlázási adatok kitöltésével.

Számlaigénylés esetén a számla a vásárlást követően azonnal kiállításra kerül és a Felhasználó Meetyoou Applikációban regisztrált e-mail címére kerül megküldésre elektronikus számla formájában, amely elektronikus számla küldéshez a Felhasználó a jelen ÁFF elfogadásával hozzájárul. Amennyiben a Felhasználó a számlakérést elmulasztotta, a vásárlásáról számla kiállítását az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 163. § (2) bekezdés c) pontja szerint a vásárlást követő 15 napon belül utólagosan is kérhet számlát a Szolgáltató ügyfélszolgálatán és ugyanezen határidőben jogosult a Felhasználó arra, hogy az eredetileg megadott számlázási adatait módosítsa. Utólagosan számlát kérni a vásárlást követő 15 napon túl a fenti jogszabályi előírás miatt nem lehetséges.

A fizetési folyamatban bekövetkezett bármilyen hibát a Szolgáltató ügyfélszolgálatán lehet bejelenteni.

Panaszkezelés, viták rendezése

61. A Meetyoou Applikációval és a Honlappal kapcsolatos panaszokat a Szolgáltatóhoz írásban, beleértve a postai úton, elektronikus levélben (e-mailben) megküldött panaszokat is lehet bejelenteni a Szolgáltató alábbi elérhetőségein:

Írásbeli panasz bejelentésének címe:

– Szolgáltató székhelye: 2112 Veresegyház, Eresztvény utca 29.
– Szolgáltató postacíme: 2112 Veresegyház, Eresztvény utca 29.
– Szolgáltató e-mail címe: …………….@………………………hu

62. Írásbeli panasz benyújtása esetén a panaszt a Szolgáltató 30 napon belül vizsgálja ki, és ezen határidőn belül a Szolgáltató szintén írásban érdemi választ küld a panaszt tevő Felhasználónak. Ha a Szolgáltató a panaszt elutasítja, köteles azt megindokolni.

63. A panasz elutasítása esetén a Felhasználó a saját lakóhelye szerint illetékes megyei kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testülethez, ennek hiányában a Szolgáltató székhelye szerint illetékes, fent meghatározott Pest Megyei Békéltető Testülethez fordulhat, ezen túlmenően pedig a Felhasználó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat, fogyasztóvédelmi ügyekben másodfokon pedig a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A Felhasználó a lakóhelye szerinti járási hivatal elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: jarasinfo.gov.hu.

Adatkezelés

64. A Meetyoou Applikáció használatakor és a Honlap meglátogatásakor kezelt személyes adatokra vonatkozó információkat a Honlapon és az Applikációban is elérhető külön Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

Technikai feltételek

65. A Meetyoou Applikáció használatához minimum rendszerkövetelményként az alábbi operációs rendszerek valamelyikével rendelkező Mobileszköz szükséges:
a) Android 2.3
b) IOS 6

Tulajdonjog, szerzői jogok

66. A Meetyoou Applikáció és a Honlap a hozzá tartozó applikációkkal, szoftverekkel, dokumentációval, forrás és tárgyi kódokkal, grafikai, szöveges és egyéb anyagokkal, arculati elemekkel, beleértve a Honlapot és a logót is, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által védett szerzői alkotás, amelyeken a Szolgáltató rendelkezik kizárólagos tulajdonjoggal és szerzői vagyoni jogokkal.

67. A Meetyoou Applikáció és Honlap bármilyen felhasználása és bármilyen felhasználásának engedélyezése a Szolgáltató engedélye nélkül tilos.

68. A Meetyoou Applikáció és Honlap, valamint a Meetyoou Applikációhoz és a Honlaphoz fűződő minden szabadalom, szerzői jog, mintaoltalom, üzleti titok, know-how és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát és jogosultságát képezi és a Szolgáltató kizárólagos tulajdonában és jogosultságában marad függetlenül attól, hogy a Meetyoou Applikáció és Honlap elhelyezkedése szerinti ország jogszabályai szerint ezek külön elismerésre vagy bejegyzésre kerültek-e.

69. A Felhasználó nem hajthat végre olyan intézkedést és nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő, tulajdonjogi vagy egyéb jogait megsérti, illetve veszélyezteti, vagy amely által a Meetyoou Applikációval és a Honlappal kapcsolatban jogot szerez, eltekintve a jelen ÁFF-ben meghatározott korlátozott felhasználási jogtól.

70. A Szolgáltató tulajdonát képezi és a Szolgáltató kizárólagos jogosultsági körébe tartozik a Meetyoou Applikáció és a Honlap bármilyen többszörözésével, lefordításával, módosításával, átalakításával, forráskódjának visszafejtésével, feltörésével és a Meetyoou Applikációból és a Honlapból származtatott termékkel kapcsolatos minden jog, és újabb szoftver, Applikáció és Honlap verzió vagy eredmény, ideértve a Meetyoou Applikáció és a Honlap bármely fejlesztését vagy továbbfejlesztését is.

71. A Felhasználó vállalja, hogy a Meetyoou Applikációból és a Honlapról nem távolít el semmilyen titoktartásra, védjegyre és szellemi tulajdonjogra vonatkozó tájékoztatást és jogkezelési adatot.

Jogszavatosság

72. Szolgáltató feltétlen helytállást, azaz jogszavatosságot vállal a Felhasználóval szemben azért, hogy az általa rendelkezésre bocsátott Meetyoou Applikáció és Honlap tekintetében teljes körű és kizárólagos jogosultságot szerzett, a Meetyoou Applikáció és Honlap önálló egyéni eredeti alkotásnak minősül, és harmadik személyeknek vagy szervezeteknek semmilyen olyan szerzői jogi alapú joga vagy igénye nem áll fenn, amely a Felhasználó jelen ÁFF alapján megszerzett jogainak gyakorlását korlátozza, akadályozza vagy kizárja.

A Felhasználói felhasználási engedély terjedelme

73. A MeetyoouApplikációban történő regisztrációval és a Meetyoou Applikáció applikáció letöltésével a Felhasználó a Meetyoou Applikáció alábbi nem kizárólagos, területi és nyelvbéli korlátozástól mentes, a Szolgáltatóval fennálló, jelen ÁFF szerinti jogviszonya fennállásának idejére szóló, harmadik személyekre át nem ruházható, át nem engedhető felhasználására válik jogosulttá:

a) a Meetyoou Applikáció telepítése, futtatása, működtetése,
b) a Meetyoou Applikáció képernyőn való megjelenítése.

A felhasználási engedély kiterjed a Meetyoou Applikáció használatára, továbbá a Szolgáltató által kijavított, módosított, frissített Meetyoou Applikáció felhasználására.

74. A Felhasználó nem jogosult a Meetyoou Applikáció és a Honlap átdolgozására, feldolgozására, fordítására, a Meetyoou Applikáció és a Honlap bármilyen módosítására, a fenti felhasználási engedélytől eltérő felhasználására, ideértve a hiba kijavítását is, nem jogosult a Meetyoou Applikáció és a Honlap semmilyen többszörözésére sem. Felhasználó nem jogosult a Meetyoou Applikáció és a Honlap nyelvét más nyelvre lefordítani, illetve harmadik személlyel lefordíttatni. Felhasználó nem jogosult továbbá a Szolgáltató hozzájárulása nélkül saját maga vagy harmadik személy által készített más nyelvi verziójú Meetyoou Applikációt és Honlapot felhasználni.

75. A Felhasználó a Meetyoou Applikációt csak a Felhasználó jogszerű tulajdonában vagy jogszerű használatában álló eszközön jogosult telepíteni, futtatni és felhasználni. A Meetyoou Applikáció és a Honlap karbantartását kizárólag a Szolgáltató végezheti. E rendelkezés megsértése esetén a Szolgáltató felelőssége a Meetyoou Applikáció és a Honlap vagy a Felhasználó adataiban, állományában, eszközeiben bekövetkezett kárért kizárt.

76. A Felhasználó mindig csak a Meetyoou Applikáció és a Honlap legutolsó frissített verziójának felhasználására jogosult, a legutolsó frissített verziót megelőző verziók felhasználására az új verzió Felhasználónál történő telepítését vagy frissítését követően a Felhasználó már nem jogosult.

77. A Felhasználó nem jogosult arra, hogy a Meetyoou Applikációt és a Honlapot vagy annak bármely részét vagy arra vonatkozó bármely jogot harmadik fél számára allicenciában adja, átruházza, a felhasználási jogot átengedje és a jelen ÁFF-ből eredő jogait vagy azok bármely részét harmadik felekre engedményezze.

78. A Meetyoou Applikáció és a Honlap forráskódja nem kerül átadásra Felhasználónak, az a Szolgáltató kizárólagos birtokában és tulajdonában marad.

79. A Felhasználó nem jogosult a forráskód megismerésére. A Felhasználó nem jogosult a Meetyoou Applikáció és a Honlap vagy annak bármely része módosítására, a forráskód többszörözésére és fordítására még annak biztosítása érdekében sem, hogy a Meetyoou Applikáció és a Honlap a Felhasználó meglévő számítástechnikai rendszerével megfelelően kompatibilis legyen és együttműködjön.

80. A Felhasználó nem jogosult arra, hogy a Meetyoou Applikáció és a Honlap forráskódját visszafejtse, visszafordítsa, átdolgozza, feldolgozza, többszörözze, feltörje és nem jogosult a Meetyoou Applikáció és a Honlap működésének és belső felépítésének elemzésére sem.

81. A Felhasználó nem jogosult a Meetyoou Applikációt és a Honlapot, vagy annak bármely elemét, ideértve a szoftver dokumentációt is, terjeszteni, közzétenni, továbbá harmadik személyek részére hozzáférhetővé tenni.

82. A Felhasználó által a Meetyoou Applikáció és a Honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl. chat, blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szolgáltató minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, közzétételére, átdolgozására, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy a Felhasználó részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

Logók és egyéb megjelölések

83. A Szolgáltató Honlapján és a MeetyoouApplikációban megjelenő megjelölések, így különösen, de nem kizárólagosan a Meetyoou logó és megnevezés a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát és szerzői jogi, illetve iparjogvédelmi jogosultsági körét képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül sem a Felhazsnálók, sem harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

Felelősségkorlátozás

84. A Szolgáltató a Meetyoou Applikációt és a Honlapot „adott állapotában”, „minden hibájával együtt” és „megtekintett formájában” biztosítja a Felhasználónak, és a megfelelő minőséggel, teljesítménnyel, pontossággal, eredményességgel kapcsolatos teljes kockázat a Felhasználót terheli.

A Felhasználó köteles a Meetyoou Applikáció telepítéséhez és használatához szükséges hardvert és szoftveres környezetet biztosítani.

85. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon okokból eredő következményekért, amelyek nem tartoznak a Szolgáltató jelen szerződés tárgyába tartozó tevékenységéhez. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Meetyoou Applikációt és a Honlapot milyen módon és milyen célra használja – így különösen nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Meetyoou Applikáció és a Honlap használata során tevékenységét az arra vonatkozó jogszabályok és egyéb szerződések rendelkezésének megfelelően gyakorolja-e.

86. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a Felhasználók vagy harmadik személyek által a Meetyoou Applikációban vagy annak segítségével elkövetett mindenfajta bűncselekményért, visszaélésért, károkozásért, jogsértésért, azért kizárólagos az azt elkövető, illetve okozó Felhasználók vagy harmadik személyek felelnek közvetlenül. A Szolgáltató nem felel azért sem, ha a Felhasználók szerzői vagy egyéb szellemi tulajdonjogot sértő tartalmú videófelvételt, fényképfelvételt tesznek az Applikációban elérhetővé.

87. A Meetyoou Applikáció és a Honlap hibás működése esetén a Szolgáltató a hibát saját belátása szerinti ütemezésben, határidőben és módon javítja ki a hibát azzal, hogy a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hibajelenséget az újabb programverzió kibocsátásáig kell elhárítani.

88. A Felhasználó kötelessége, hogy haladéktalanul közölje a Szolgáltatóval, amennyiben hibát észlel, továbbá az ezzel kapcsolatos minden körülményt. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató útmutatásainak megfelelően szorosan együttműködik a Szolgáltatóval a hiba meghatározása, illetve a hiba elhárítása során. A Felhasználó köteles a hibabejelentés során a Szolgáltató által kért minden információt a Szolgáltatóval közölni.

89. A Felhasználó köteles a Meetyoou Applikációt és a Honlapot használó Mobileszközén lévő programokat és adatállományokat rendszeresen menteni, illetve azok megőrzéséről gondoskodni. A Szolgáltató a Felhasználó Meetyoou Applikációt és a Honlapot használó Mobileszközein tárolt egyéb szoftvertermékek, illetve adatfile-ok meghibásodásáért, adatvesztésért, illetve az ebből eredő következményekért nem vállal felelősséget, ezért Felhasználó az adattárolókat érintő tevékenysége során köteles különös gondossággal eljárni.

90. A Meetyoou Applikáció és a Honlap csak jogtiszta és vírusmentes környezetben működik. A Szolgáltató kizárja felelősségét a jogosulatlan hozzáférésből, nem rendeltetésszerű használatból, hardver hibából, vagy nem megfelelő üzemeltetési környezetből (ideértve az áramkimaradást is) eredő következményekért, meghibásodásokért.

A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Felhasználónál vagy bármely harmadik személynél a Felhasználó által a Meetyoou Applikációhoz és a Honlaphoz kapcsolt adatbázisokból, a Meetyoou Applikációban és a Honlapon a Felhasználó által létrehozott adatbázisokból, a Meetyoou Applikációba és Honlapon a Felhasználó által bevitt adatokból eredően keletkező semmilyen kárért, ezért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Meetyoou Applikációban és a Honlapon szereplő adatok, információk helyességéért és ezen adatok, információk felhasználásából eredően esetlegesen a Felhasználónál vagy bármely más harmadik személynél keletkező károkért.

Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Felhasználó által igénybevett, harmadik személy szolgáltató által nyújtott és biztosított távközlési szolgáltatás minőségéből, az alkalmazott sávszélességből, az adatkapcsolat sebességéből, illetve a mobil helymeghatározás (GPS/A-GPS) helyzetszámítási pontosságából eredő bárminemű közvetlen vagy következményes károkért. A mobil helymeghatározás (GPS/A-GPS) helyzetszámítási pontosságát a Felhasználó az azt használó Meetyoou Applikáció igénybe vétele előtt köteles ellenőrizni, és annak pontatlansága esetén köteles a helymeghatározást kézileg pontosítani.

Szolgáltató nem felelős a Meetyoou Applikációval és a Honlappal kapcsolatban semmiféle tartalomért, ideértve nem kizárólagosan a jogsértő, pontatlan, obszcén, illetlen, fenyegető, bántó, becsmérlő, sértő vagy törvénybe ütköző tartalmat, továbbá nem tartozik felelősséggel bármely harmadik fél viselkedéséért, adatátviteléért vagy adataiért.

Szolgáltató nem felelős semmiféle vírusért vagy a Meetyoou Applikáció és a Honlap elérését és használatát befolyásoló egyéb korlátozó funkciókért, a Meetyoou Applikációnak és Honlapnak egyéb webhelyekkel, szolgáltatásokkal, szoftverekkel és hardverekkel való inkompatibilitásáért, semmiféle késleltetésért vagy hibáért, amelyet a Felhasználó a Meetyoou Applikáció és a Honlap használata során megfelelő és időszerű formában végzett adatátvitel vagy tranzakció kezdeményezése, lefolytatása vagy befejezése során észlel, illetve semmiféle kárért vagy költségért, amely a hivatkozásokon keresztül elérhető, harmadik felek által biztosított szolgáltatások használatából ered, vagy azokhoz bármely módon köthető.

91. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, amennyiben valamely határidőt, vagy jelen ÁFF szerinti feladatot vis major – különösen természeti katasztrófák, politikai események, a Forgalmazó hatáskörén kívülálló engedélyek, illetve hatósági intézkedések késedelme vagy megtagadása, sztrájk, közüzemi, távközlési, kommunikációs szolgáltatások kimaradása, szünetelése stb. – okozataként mulaszt el, továbbá amennyiben a teljesítés vis major következtében lehetetlenül. Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, amennyiben a vis major eseményei a Szolgáltató, valamint annak alvállalkozói, közreműködői, teljesítési segédei teljesítéséhez kötődnek.

92. Amennyiben a Felhasználót a jelen ÁFF alapján olyan kár éri, amelyért a jelen ÁFF szerint a Szolgáltató felelős, úgy a Felhasználó a kárigényét összesen legfeljebb 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forintig jogosult érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben. A Szolgáltató a felelősségét képező károk közül csak azokért felel, amelyek vonatkozásában a Felhasználó kárigényét – amennyiben a jogszabály rövidebb elévülési vagy igényérvényesítési határidőt nem állapít meg – a kár bekövetkeztétől, illetve az arról való tudomásszerzéstől számított 6 (hat) hónapon belül írásban bejelentette a Szolgáltatónak. Jelen pontban írt rendelkezés nem alkalmazható a szándékosan okozott kárra.

93. A Szolgáltató nem vállal semminemű minőségi vagy egyéb felelősséget az Üzleti Felhasználók és az MLM kapcsolati fiókban regisztrált Felhasználók által gyártott, forgalmazott, értékesített, eladásra kínált, nyújtott termékekért, nyújtott szolgáltatásokért, sem mennyiségi, sem minőségi, sem jogi tekintetben.

94. Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy következményért, amely abból adódik, hogy a Felhasználó Meetyoou Applikációhoz és a Honlaphoz való hozzáféréshez szükséges felhasználónevét vagy jelszavát (pin kódját) ellopták, eltulajdonították vagy más módon jogellenesen megszerezték, vagy azt a Felhasználó elveszítette.

95. A Felhasználó kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy a Szolgáltató vezető tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. A Szolgáltató vezető tisztségviselője erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhat.

Ellenőrzés felhasználási engedély esetén

96. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Meetyoou Applikáció és a Honlap használatát ellenőrizni, és köteles a Szolgáltatónak erre lehetőséget biztosítani, illetve a Szolgáltató kérésére köteles a jelen szerződés tárgyát képező Meetyoou Applikáció és Honlap példányokról információt nyújtani.

97. Amennyiben a Felhasználó az előző pontból fakadó kötelezettségeit megszegi, úgy a Szolgáltató jogosulttá válik a szerződés azonnali hatályú felmondására és/vagy a szerződés szerinti felhasználási jogok felfüggesztésére és/vagy az okozott kár megtérítésének követelésére.

A Meetyoou Applikáció és a Honlap karbantartása

98. A Szolgáltató a Meetyoou Applikációt és a Honlapot a saját döntési jogkörében, általa meghatározott időközönként, módon, tartalommal és gyakorisággal tartja karban és frissíti. A Szolgáltató a Meetyoou Applikáció és a Honlap frissített, új verziójának kiadásáról külön nem tájékoztatja a Felhasználót, az Applikáció frissítéséről a Felhasználó az alkalmazás áruházakból szerez tudomást.

99. Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az előző pontban meghatározott karbantartás, frissítés során a Szolgáltató távoli on-line eléréssel kapcsolatot teremthet a Felhasználó Meetyoou Applikációt és a Honlapot használó és futtató Mobileszközeivel és hálózatával és ezen eszközökkel és hálózattal adatkommunikációt folytat, amely során személyes és üzleti adatokat nem tartalmazó adatok kerülhetnek átvitelre a Felhasználó eszközeiből és hálózatából a Felhasználói eszközök azonosítása céljából. Felhasználó ezen adatkommunikációt és adatátvitelt kifejezetten elfogadja és vállalja, hogy azt folyamatosan lehetővé teszi.

Szolgáltató vállalja, hogy a fenti módon birtokába került adatokat csak és kizárólag a karbantartási tevékenysége végzéséhez használja fel, azokat illetéktelen harmadik személynek nem adja ki és ahhoz ilyen személyeknek hozzáférést nem enged, azokat szigorúan titokban tartja és gondoskodik ezen adatok titokban maradásáról, továbbá vállalja, hogy ezen adatokat haladéktalanul törli, amennyiben az adatkezelés célja megvalósult.

100. A jelen ÁFF alkalmazásában frissítésnek minősül minden olyan, a Meetyoou Applikáció és a Honlap bármely részét, elemét érintő módosítás, amelynek célja a Meetyoou Applikáció és a Honlap naprakészen tartása, karbantartása, valamely már létező funkciójának előnyösebben működő biztosítása, frissítése az adott Applikáció és honlap rész, illetve Applikáció és honlap elem módosítása, illetve kijavítása útján, ideértve különösen a Meetyoou Applikáció és honlap környezetét képező egyéb szoftverek (pl.: operációs rendszer) módosulása folytán szükséges módosításokat.

101. Nem tartozik a Szolgáltató karbantartási tevékenységéhez, ha a hiba az alábbi események, magatartás következtében következett be a Meetyoou Applikációban vagy a Honlapon:

a) elemi kár közvetlen károkozása,
b) a felhasználás alatt keletkezett töréskár,
c) rendeltetésellenes használat, gondatlanság, vagy szándékos károkozás
d) Szolgáltató szaktanácsadása nélkül, vagy annak ellenére telepített program futtatása
e) harmadik fél által elvégzett munka
f) a Meetyoou Applikációt és/vagy a Honlapot futtató hardveres infrastruktúra rendeltetésellenes, gondatlan használata vagy bármilyen meghibásodása.

102. A Szolgáltató saját döntési jogkörében meghatározott gyakorisággal, módon, időpontban, tartalommal tetszőlegesen bármikor upgradelheti a Meetyoou Applikációt és a Honlapt. A jelen ÁFF alkalmazásában upgrade a Meetyoou Applikáció és a Honlap egészének, illetve bármely részének, elemének olyan módosítására, amelynek célja valamely még nem létező funkció biztosítása.

Az ÁFF módosítása

103. A jelen ÁFF-et a Szolgáltató saját döntése és belátása szerint jogosult egyoldalúan módosítani. A módosítás indoka lehet különösen, de nem kizárólagosan:

a) a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;
b) a technológia lényeges változása;
c) jogszabályváltozás;
d) a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.

104. A Szolgáltató az ÁFF-et, továbbá az ÁFF módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁFF-et köteles a Honlapon jól látható helyen, a Honlap nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az ÁFF módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az ÁFF módosítás minden, az ÁFF módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó.

105. Az ÁFF módosításáról a Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Felhasználókat oly módon, hogy a Felhasználó módosítást követő első Meetyoou Applikációba történő belépésekor tájékoztatja a Felhasználót az ÁFF módosításáról és a módosított ÁFF tartalmáról. A Felhasználó klikkeléssel fogadja el az ÁFF módosítást a belépés előtt.

106. Amennyiben a Felhasználó az ÁFF módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Felhasználó az ÁFF módosítást kifejezetten elfogadta.

Amennyiben a Felhasználó kifejezetten tiltakozik az ÁFF módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban felmondani.

Szerződés megszűnése és megszüntetése

107. A Szolgáltató jogosult a Felhasználóval jelen ÁFF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.

108. Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval a jelen ÁFF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.

109. Szolgáltató jogosult a Felhasználóval fennálló szerződését azonnali hatállyal, írásban felmondani:

a) ha a Felhasználó túllépi a jelen ÁFF-ben meghatározott felhasználási engedélyt;
b) ha a Felhasználó súlyosan megsérti a jelen ÁFF rendelkezéseit.

110. Felek a jelen ÁFF szerinti szerződést jogosultak írásban bármikor közös megegyezéssel megszüntetni.

111. Felek a jelen ÁFF szerinti szerződést határozatlan időtartamra kötik.

112. Ha a Felhasználó a Szolgáltatónak a jelen ÁFF szerinti szerződés megszegésével kárt okoz, köteles azt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed a Felhasználó szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra, következményes károkra, felelősségi károkra, a Szolgáltatót ért elmaradt haszonra és a Szolgáltató oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre.

Vegyes rendelkezések

113. Amennyiben jelen megállapodás valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés a megállapodás többi rendelkezését nem érinti.

114. A jelen ÁFF-re Magyarország jogszabályai és a magyar jog az irányadó, és az ebből eredő jogviták elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

115. A Felek a jelen ÁFF-fel kapcsolatos értesítéseiket írásban közlik egymással. Írásbelinek minősül a személyes átadás, a futár által történő kézbesítés, a postai küldeményként való kézbesítés, továbbá az elektronikus levélként való kézbesítés, ha az elektronikus levél a Felek megjelölt elektronikus levelezési címéről érkezik és annak kézhezvételét a címzett visszaigazolta.

116. Ellenkező bizonyításának hiányában az értesítést az alábbi időpontokban kell a másik Félhez kézbesítettnek és a másik Fél által olvasottnak tekinteni:

a) futárral való kézbesítés esetén a küldemény feladásától számított 5. napon;
b) légipostai küldeményként külföldre való kézbesítés esetén a feladástól számított 7. napon;
c) elektronikus levélként való küldés esetében pedig az üzenet elküldésének napját követő 2. munkanap 24:00 órájáig.

117. A jelen ÁFF két nyelven készült: magyarul és angolul, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók és a magyar verzió élvez elsőbbséget.

118. A jelen ÁFF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadók.

119. Jelen ÁFF határozatlan időtartamra szól.
Melléklet:
1. számú melléklet: Díjtáblázat Hirdetmény

1. számú melléklet

HIRDETMÉNY – SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK
2. számú melléklet
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(Kérjük, csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza, ha olyan szolgáltatást vásárolt, amely nem adott időpontra szól.)

“Címzett:
ADPELA Kft.
2112 Veresegyház, Eresztvény utca 29.
e-mail : ……………………..@……………………….hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Az elektronikus szolgáltatás kódszáma (Csak abban az esetben, ha van):

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a szolgáltatást nem használtam fel és nem is kezdtem meg a felhasználását.

A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:…………….”

3. számú melléklet
Elállási/Felmondási tájékoztató
Elállási/Felmondási jog

Amennyiben Ön olyan szolgáltatást vásárolt, amely nem adott időpontra szól (pl. bármikor megkezdhető a felhasználása) úgy 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától (Fizetés napja) számított 14 nap elteltével jár le.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát juttassa el (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:
ADPELA Kft.
2112 Veresegyház, Eresztvény utca 29.
e-mail : ……………………..@……………………….hu

Ebből a célból felhasználhatja a 2. számú mellékletként megtalálható elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.